אאא

לאור החלטת מנהלי מפעלות הרב גרוסמן כי לא עת לחשות וזו העת לסייע במגוון דרכים למען הגברת הפעילות עבור הצלת ילדי ונערי ישראל בכל עיר ויישוב ברחבי ישראל – מצפון ועד דרום, בערים מרכזיות ובערי הפריפריה, ביקש מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לצרף את ברכתו אל כלל התומכים והמסייעים למפעלות הרב גרוסמן ומבטיח בעדם כי "כל המסייעים על ידו לזכות את הרבים ומשתתפים בסיוע שיש בו ממש, יתברכו בבנים טובים והגונים".

במכתב קדשו כותב מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כי "שמחתי לשמוע אודות הרחבת גבולות הקדושה במפעלותיו הברוכים של ידידי מוה"ר הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א לקרב ליבם של ילדי ונערי ישראל לאביהם שבשמים. וכבר אמרו רז"ל 'כל המציל נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא'".

ולנוכח דברים חשובים אלו קורא מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בהמשך מכתבו כי "וכל המסייעים על ידו לזכות את הרבים ומשתתפים בסיוע שיש בו ממש, יתברכו בבנים טובים והגונים כהבטחת חז"ל בדבר שנצטער בו וכו' – אל יכשל בו זרעו".

מכתבו של מרן שר התורה שליט"א עורר רגש עצום וסיפוק רב בקרב מאות העוסקים בפעילות הקודש להרבות חיילים לתורה, שכן ברכת מרן שליט"א היא חד משמעית – שהמסייעים בסיוע שיש בו ממש בידי הרב גרוסמן ומפעלותיו לזיכוי הרבים ולהצלת ילדי ישראל לאביהם שבשמים, הרי שמרן שר התורה שליט"א מבטיח בעדם ש"יתברכו בבנים טובים והגונים", כהבטחת חז"ל על "דבר שנצטער בו" ש"אל ייכשל בו זרעו".

בימים אלו הושקה המכירה הסינית הגדולה למען הרחבת הפעילות שע"י מפעלותיו של הרב יצחק דוד גרוסמן,, וציבור התומכים המעוניינים לסייע לפעילות הברוכה ולזכות בברכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א – יכולים לעשות זאת גם באמצעות המכירה המיוחדת שהכנסותיה נועדו כדי לתמוך בהמשך הפעילות הברוכה.

לפרטים נוספים: 02-565-9090 | או  באתר לחצו כאן