אאא

בית משפט השלום בחיפה מתח אמש (שני) ביקורת על עיריית חיפה בעקבות ביצוע פעולות ההרס במבנה "יד הרמב"ם" בעיר והורה לה "לסלק את ידיה מבית המדרש" - כלשון ההחלטה.

השופטת עידית וינברגר ציינה בהחלטה כי העירייה הבהירה כי אין בידיה צו או החלטה שיפוטית כלשהי, והדגישה כי "נראה שבידי המשיבה טעות משפטית חמורה, משום שסעיפי החוק אליהם הפנתה אינם מקנים לה כל סמכות לפעול כפי שפעלה".

כזכור, במוצאי השבת האחרונה, ביצעו עובדי עיריית חיפה פעולות הרס במבנה אליו נכנסו כמה ימים לפני כן תלמידי הישיבה לצעירים של הקהילה החרדית המקומית. עובדי העירייה, כך לטענת הישיבה, ביצעו נזק רב לרכוש, "בהיקף של מאות אלפי שקלים, ללא שום צורך ומבלי שבידי העירייה כל צו שיפוטי המתיר את הדבר".

 הגר"ח איחל "מפלה גדולה" לראש העיר (באדיבות המצלם)

נציגי העמותה, ראשי הישיבה ואישי ציבור שהוזעקו למקום ניסו לעצור את ההרס, אולם ללא הצלחה. לאחר פינוי המקום, יצאו עובדי העירייה מהזירה, אולם הותירו במקום חברת אבטחה שמנעה את הגישה למבנה.

בהחלטת בית המשפט נאמר: "טוב היתה עושה המשיבה אילו בדקה את המצב העובדתי ואת המצב המשפטי בדיקה מעמיקה יותר, בטרם פעלה כפי שפעלה". בנוגע לטענת השימוש החורג שהציגה העירייה, פסק ביהמ"ש שאף אם היא נכונה, "אין היא מקנה למשיבה זכות לעשות דין לעצמה ולפנות את חברי העמותה במקום או כל אדם אחר הנמצא במקום ברשות העמותה".   

באשר לפעולות הפינוי וההרס, נכתב בהחלטה כי "ניתן לראות את עשרות העובדים שהגיעו אל המבנה לשם ביצוע פעולת הפינוי, שוברים קירות וזורעים הרס רב במבנה. ב"כ המשיבה (עיריית חיפה) לא הצליחה ליתן כל הסבר לפעולה דרקונית זו מצד המשיבה, ללא כל צו... המשיבה לא הוכיחה מהו מקור הסמכות המקנה לה, לטענתה, את הזכות לשללול מהמבקשת את החזקה במבנה ללא כל הליך משפטי".

 המהומה בפינוי הישיבה

"איני מקבלת את טענת המשיבה לפיה לא שללה את זכות החזקה מאנשי העמותה, ולא פינתה אותם" כותבת השופטת. "מדובר בטענה המועלת בחוסר תום לב שכן הוכח לכאורה כי המשיבה פינתה את כל הנוכחים במקום, ונעלה את שערי המבנה מבלי לאפשר לאף אדם כניסה אליו... המשיבה היא שהפרה את המצב שהיה קיים ערב הגשת הבקשה, והפקיעה מהמבקשת (קרי העמותה) את זכות החזקה בנכס שהייתה לה מזה 35 שנים. על כן זכאית המבקשת כי ינתן צו המורה למשיבה להשיב את המצב לקדמותו".

בתום הדיון ניתן צו המורה לעיריית חיפה "לסלק את ידיה מבית המדרש" כלשון הפס"ד. כמו כן, חויבה עיריית חיפה בהוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח. במקביל, לעירייה ניתנה זכות ערעור עד ליום רביעי בשעה 10:00 בבוקר, תוך שהשופטת מדגישה כי סיכויי הערעור – אם יוגש – קלושים.

את עמותת 'מכון הרמב"ם' ייצגו עורכי הדין עמית חדד ואריאל רוט ממשרד ד"ר יעקב וינרוט ושות'.