אאא

לתשומת לב הנוסעים לחו"ל: משרד התחבורה מודיע על נוהל חדש שלפיו ישראלים המעוניינים לנהוג בחו"ל חייבים להחזיק ברישיון נהיגה בינלאומי שיוצמד לרישיון הישראלי. עד כה כיבדו מדינות רבות את רישיון הנהיגה הישראלי, בין היתר רוב מדינות אירופה וגם ארה"ב- אך כעת מפרסם משרד התחבורה הנחיה חדשה לפיה אזרח ישראלי אינו יכול עוד להסתמך על רישיון זה. הסיבה למהלך זה היא חשיפת "כלכליסט" לפיה עקב המצב הביטחוני קיימים גופים בחו"ל המתעקשים על רישיון בינלאומי, למרות ההכרה ברישיון הישראלי שהיתה נהוגה עד כה.

בקיץ האחרון הודיע משרד התחבורה כי במקרה שאזרח ישראלי שוהה בחו"ל במסגרת טיול ונדרש לאימות של רישיון הנהיגה, הוא יכול לפנות רשמית למשרד החוץ הישראלי ולצרף בקשה אישית לאימות רישיון הנהיגה, הכוללת פרטי תעודת זהות, שם ומספר רישיון. משרד החוץ ידאג לאמת את המידע מול משרד התחבורה וינפיק אישור בינלאומי לרישיון הנהיגה בתוך פרק זמן קצר.כעת כאמור מודיע המשרד רשמית כי נדרש רישיון בינלאומי-בצירוף מקבילו הישראלי.

לפי הודעת המשרד, "אזרח ישראלי היוצא מהארץ למדינה אחרת אינו יכול להסתמך על רישיון הנהיגה הישראלי הקבוע המצוי ברשותו".

את רישיון הנהיגה הבינלאומי ניתן להנפיק באחת מ-18 תחנות השרות של פמי פרמיום או באחת מ-18 תחנות השרות של "ממסי". העלות מגיע עד 20 שקל והרישיון תקף ב-175 מדינות בעולם.