אאא

מסע חברי המועצת ללונדון: הלילה (שני) יצאו חברי מועצת גדולי התורה, הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', והגרב"מ אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', לביקור בזק בן יום אחד בלונדון עבור מוסדות 'ארחות תורה' ולחיזוק הקהילה היהודית במקום.

הבוקר, לאחר תפילת שחרית בבית האכסניה אצל הנגיד ר' ג'רי קוהן, יצא ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי לתלמוד תורה "תורה ודעת", שם המתינו לבואו מאות ילדי הת"ת שזכו לקבל את ברכתו.

לאחר מכן הגיע הגרב"ד פוברסקי לבית המדרש 'קהילת אוהל משה' לכינוס מרכזי לכלל האברכים מכל הכוללים בעיר שהתאספו למקום לשיעור כללי מראש הישיבה.

בשעות הערב צפוי להתקיים עצרת המספד המרכזית על רבן של ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זיע"א שאורגן ע"י ועד ידידי מוסדות ארחות תורה בלונדון שם ישאו דברים הגרב"ד פוברסקי, הגרב"מ אזרחי והגר"ש ברון ראש ישיבת אמרי בינה, לאחמ"כ בשעות הלילה המאוחרות יצאו מרנן ורבנן חזרה לשדה התעופה לכיון ארץ הקודש.