אאא

פרסום ראשון: פרקליטות המדינה הודיעה לבג"ץ כי הגוף הבוחר את רבה הראשי של העיר בית שמש ישונה, זאת בשל בעיות שהתגלו. במקביל, מבקשת המדינה לדחות את העתירה לביטול הבחירות, כך גם הליך אישור הרבנים להתמודד לתפקיד. המשמעות: הבחירות בהן מתמודדים מספר מועמדים, והבולטים שבהם הם הגאונים רבי אלחנן פרץ ורבי ינון רביב - יתעכבו.

לפני למעלה מחמישה חודשים, שופטי בג"ץ הוציאו צו המקפיא את הליך הבחירות בעיר בית שמש בשל טענות רבות ובמרכזם: החרדים השתלטו על גוף הבוחר שהורכב כרצונם, מנציגי ראש העיר ועד נציגי השר לשירותי דת.

מתשובת המדינה שהוגשה לבג"ץ, והגיעה לידי "כיכר השבת", עולה כי במשרד המשפטים קיבלו טענות רבות ומעדכנים את בג"ץ כי אכן יעשו שינויים בהרכב גוף הבוחר, במקביל - טוענים כי העתירה אינה אקטואלית וכי יש לדחותה. 

מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה עדכנה את בג"ץ כי לפני כחודש וחצי התקיימה ישיבה של ועדת הבחירות: "החליטו חברי הועדה פה אחד לפתוח את ההליך לבחירת בתי הכנסת לאסיפה הבוחרת, ובהתאם לבטל את ההחלטות הקודמות על בחירת בתי הכנסת, ולקיים הליך בחירה חדש. בעקבות כך החליטה הועדה לקיים גם הליך חדש לבחירת המועמדים לרב העיר".

המדינה מדגישה כי "יו"ר הוועדה ציין כי ההחלטה התקבלה על-אף שלדעת הוועדה לא נפלו פגמים בעבודת הוועדה ובהפעלת שיקול דעתה, ועל-אף שההחלטות שקיבלה היו סבירות ונכונות בהתאם למידע שהוצג בפניה".

גם נציגי שר הדתות בגוף הבוחר יוחלפו, כך עולה מתשובת המדינה: "ביחס לטענות העותר בנוגע 'להשתלטות חרדית' על נציגי השר באסיפה הבוחרת, המשיבים ציינו בתגובה המקדמית כי לשכת השר - בתיאום עם נציגי ראש העיר - פועלת להחלפת חלק מנציגי השר במועמדים תושבי העיר, התואמים את הפילוח המגזרי הרצוי".