אאא

שמחה גדולה בקרב חסידי ויז'ניץ לאור שיחרורו בשעה האחרונה (רביעי) של האדמו"ר מבית החולים - זאת לאחר שעבר ניתוח מורכב בגבו.

הרבי יצא עם מקורביו, בהם בנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, חתנו הרה"צ רבי משה מרדכי כץ, המזכיר ר' יעקב ולצר, מקורבו הנגיד מאיר דוד טובק והנגיד יוסי שטרן והודה לרופא דר' לעהמאן שביצע את הניתוח.

האדמו"ר נסע לבית שהושכר עבורו בניו ג'רזי, שם ישהה עם יום שני פרשת בשלח ולאחר מכן צפוי ככל הנראה להמשיך למיאמי למנוחה עד שישוב לארץ.

בשעת הניתוח התקיימו בריכוזי החסידות בארץ ובתפוצות מנייני תפילה להצלחתו, ואכן לדברי הרופאים בסיעתא דשמיא נראה שהרבי מתאושש ומחלים.