אאא

מועצת חכמי התורה בראשו ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן פרסמה הערב (מוצ"ש) הודעת אבל לפטירתו של זקן רבני מרוקו הדיין הגאון רבי יהושוע מאמן זצוק"ל.

מתנועת ש"ס נאמר כי המפלגה ובראשה "מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, יו"ר התנועה  אריה דרעי, נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו האי גברא רבא, גאון התורה וההלכה, ממעתיקי השמועה הצדיק הישיש רבי יהושע מאמאן זצוק"ל, זקן רבני עדת מרוקו והוא בן 100 בפטירתו".

"המנוח זצוק"ל בן לגזע תרשישים" נכתב: "קנה את חוק לימודו אצל חכמים וסופרים במרוקו והוסמך לרבנות ודיינות ואף כיהן כאב״ד מראקש עד לעלייתו לארה"ק, שם כיהן כרב העיר נהריה, ומשם עבר לשמש כדיין ואב"ד בבאר שבע. כמו כן שימש כחבר בית הדין העליון לערעורים".

במפלגה התייחסות לקשר האישי שהיה בן המנוח זצ"ל למרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל: "עמד בקשרי ידידות אמיצה עם אביר הרועים מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל עימו התכתב בהלכה בחיבוריו ופסקיו. הביע את תמיכתו האיתנה בתנועת ש"ס מיסודו של מרן זצוק"ל, וקרא לחזקה ולפעול למענה ולמען נציגיה, להוסיף כוח הקדושה ולהרבות חיילים לתורה ותעודה".

"זכה לראות דור ישרים מבורך, צאצאים יראי ה׳ הממשיכים דרכו ברבנות ובהרבצת התורה, וכן נינים ובני נינים כ"י".

בסיום ההודעה נאמר: "מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה והדיינות ולכלל עם ישראל ומן השמים ננוחם".