אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף ספד הערב (מוצ"ש) לחבר בית הדין הגדול וזקן רבני מרוקו הגאון רבי יהושע מאמאן זצוק"ל שנפטר בליל שבת, וקרא לציבור להשתתף במסע הלווייתו שתצא מחר בשעה 13:00 מהיכל ישיבת 'פורת יוסף' - גאולה בירושלים.

הגר"י יוסף פתח ואמר כי השיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב מאמאן זצ"ל: "אנחנו אמרנו לישיבות שלנו, 'אוהל יוסף' ו'חזון עובדיה', לכל התלמידים, צריכים מחר להיות בהלווייה: "אדם שלימד תורה לרבים, זיכה את הרבים".

הרב סיפר כי הרב מאמאן: "כבר בגיל 28 הוא נבחן לדיינות במרוקו, בתוך שעה וחצי עבר את המבחן בהצלחה, דבר שלא היה מקובל אז. היה שם חוק - אי אפשר להיבחן לדיינות עד גיל 30. כשהוא הגיע לרבנים במרוקו - לא רצו לקבל אותו, 'תחכה עוד שנתיים', אמר להם 'למה? תבחנו אותי תראו אם אני מתאים או לא', נתנו לו ובשעה וחצי סיים את המבחנים".

הרב הראשי הוסיף וסיפר: "כשהגיע פה לאר. היה ויכוח מרן זצ"ל רצה למנות אותו שיהיה דיין, היה ויכוח עם הפוליטיקאים, אבל הרב לחם בשבילו עד שבשנת תשל"ט, מרן היה אז הרב הראשי, מרן זכה ושם אותו חבר בית הדין, היה בבאר שבע ואחר כך העלו אותו לחבר בית הדין הגדול".

"הוא הלך בדרך של הלכה הרבה כמו מרן זצוק"ל" הוסיף הגר"י יוסף: "וכמה הוא 'קיבל על הראש', מהגאון הרב משאש , הוא היה מבוגר ממנו בעשר שנים, הרב משאש ע"ה היה חולק על הרב כדרכה של תורה, והרב מאמאן היה מצדיק את רן נגד הרב משאש".

הרב סיכם ואמר: "היה לו שכל ישר, סברה ישרה, גאון עולם".