אאא

משרד החינוך מתקצב תלמידים מוסלמים כמו הנוצרים, אבל החרדים? בחוץ. זה החל בכך שהממשלה הפלתה את התלמידים הנוצרים במוכש"ר מכל האחרים, כעת באה המכה השניה לילדים החרדים, לאחר שגם תלמידים מוסלמים יזכו לתקציב מיוחד של מיליוני שקלים כדי "לשמר את המסורת והזהות הדתית".

בימים האחרונים פרסם משרד החינוך קול קורא לבתי ספר מוסלמים במוכר שאינו רשמי, לפיו "כחלק מהכוונה הממשלתית לצמצם פערים בין קהילות מיעוטים שונות לבין כלל האוכלוסיה..." ו-"בשל ההבנה לערך שבשימור מסורת ותרבות של קהילות. מבוקש לתגבר פעילות במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בתקציב חד פעמי..." זאת "מתוך רגישות תרבותית והכרה בצרכי הזהות של התלמיד המשתייך לקבוצת המיעוט ועל מנת לאפשר שמירה על ערכי למידה ברוח הדת, המסורת והתרבות של קבוצות".

הקול קורא של משרד החינוך
הקול קורא של משרד החינוך

במכתב ששלח דוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי והגיע לידי "כיכר השבת", הוא כותב כי "החרפה הזו נעשית בקדנציה שבה הנציגות החרדית בשיא כוחה. שר החינוך הוא ממפלגת "הבית היהודי" (למרבה האירוניה) והוא מכריז קבל עם כי הוא לא יפר את הברית עם הנציגות החרדית".

לדבריו: "יו"ר ועדת הכספים הינו יו"ר דגל התורה ויו"ר ועדת החינוך, הוא איש ש"ס. וכשכל אלו בעמדות מפתח, משרד החינוך נותן בתחילת הקדנציה שלו עדיפות ברורה לחינוך הנוצרי הכולל תקצוב חד פעמי עצום (שמתקן את גזירות פירון), הקמת וועדה לבחינת הצרכים הייחודיים ותוספת של 3 שעות לכל כיתה המעלה את אחוז התקצוב שלהם ל 85% (על פי מחקר של המ.מ.מ)".

בפורום המוכש"ר אומרים כי הצעד האחרון מוכיח כי "שר החינוך וצוות משרדו מבינים שאת הנציגים החרדיים לא מעניין המוכש"ר החרדי, ועל כן העזו שם להקצות תקציב מיוחד לחיזוק ערכי הדת רק במגזר המוסלמי לצד הנוצרי".

את מכתבו מסכם שרפר בשם עשרות אלפי תינוקות של בית רבן, תלמידים ומורים וביקש כי "אם גם הפעם לא תשמע צעקתכם ופעולתכם המעשית למנוע את החרפה ואם החרש תחרישו בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".