אאא

מה גרם להיעלמותם של חצי מיהודי קנדה? אם תעיינו במפקד האוכלוסין של רשויות קנדה ותשוו את הנתונים של שנת 2011 לנתונים של שנת 2016, תידהמו לגלות כי חצי מיהודי קנדה פשוט נעלמו.

על פי מפקד האוכלוסין הקנדי, בשנת 2011 עמד מספר היהודים בקנדה על 309,000, כאשר המפקד של שנת 2016 הראה כי המספר נחתך לחצי, לקצת יותר מ-143,000 יהודים.

"סובבתי את גבי לרגע, ופתאום חצי מהשכונה שלי נעלמה", אמר שמעון קופלר פוגל, מנכ"ל המרכז לעניינים יהודיים בקנדה (CIJA). "ברור כי חצי מיהודי קנדה לא פשוט נעלמו תוך תקופה של חמש שנים, הם לא היגרו או מתו. ברור כי היה פגם באופן איסוף הנתונים ועיבודם" הוסיף פוגל.

מסתבר, כי סעיף 17 בשאלון שעסק בשאלת זהותם האתנית של הנשאלים הוא הגורם לשינוי זה. ממלא השאלון נשאל: "מהו המוצא האתני או התרבותי של האב הקדמון של ממלא שאלון זה". בהסבר לשאלה נכתב כי: "אב קדמון הוא בדרך כלל רחוק יותר מסבא".

לנשאלים ניתנו 28 דוגמאות של מוצא אתני או תרבותי, ומתחת לזה, שורה ריקה שבה ימלאו את תשובתם. אך מסיבה כל שהיא, המוצא 'יהודי' נשמט מהדוגמאות. בשל כך, מסתבר, רבים לא מילאו את מוצאם כ'יהודים'.

כאמור, האוכלוסייה היהודית של קנדה לפי מרשם האוכלוסין של שנת 2016 עומדת על קצת יותר מ-143,000, אך ברור כי המספר האמיתי של היהודים בקנדה לא השתנה הרבה מכפי שנרשם בשנת 2011, והוא עומד על קרוב ל-309,000 יהודים.