היכל ישיבת קול תורה  (צילום: באדיבות המצלם)
אאא

בצל השינויים בישיבת 'קול תורה', בניסיון הנהלת הישיבה למיתוגה מחדש, יוצא אחד מבכירי ראשי הישיבה הוותיקים, הגאון רבי שלום פוברסקי, בהתבטאות חריפה נגד המחלוקת וקורא ל'מיעוט' ("הפלג") ליישר קו עם הרוב. את הדברים התקיפים המתפרסמים לראשונה ב'כיכר השבת' אמר ראש הישיבה בקול בוכים בהספד שנשא על מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל.

בשנים האחרונות, יצאה הנהלת ישיבת 'קול תורה' למהלך שצפוי להביא לשינוי תדמיתי, ולנסות להשיבה לימי הזוהר שלה. כחלק מהמהלך מונה הגאון רבי שלמה שלזינגר, בנו של ראש הישיבה הגאון רבי משה יהודה, לכהן כראש הישיבה המוביל. בנוסף, מונה רשם חדש לישיבה – הרב דוד פינקל שבעבודה מאומצת הצליח להביא בחורים מטובי עולם הישיבות ללמוד בישיבת 'קול תורה'.

הישיבה מתמודדת עם אופוזיציה מבית: הגאון רבי בן ציון בורדיאנסקי מוותיקי הר"מים בישיבה נחשב לאחד מבכירי רבני "הפלג" ואף משתתף בכנסים ובהפגנות שעורכים. לצדו יש את אחיו, משגיח הישיבה הגאון רבי יצחק ירוחם בורדיאנסקי שאמנם מזוהה עם אנשי "הפלג" אך נעדר מכינוסיהם. כעת כאמור, יוצא אחד מהבולטים שברבני הישיבה ומדבר בגלוי על המחלוקת הפנימית.

"קשה לי לדבר. אולי הגיע הזמן, לסלק את המחלוקת. שלא יהיה מחלוקת במחננו". פתח הגר"ש. והוסיף: "נבקש מהקב״ה ברכינו אבינו כולנו כאחד. מה עושים? איך אפשר לסלק את המחלוקת? כולנו אחים".

"אז מצאנו: 'החינוך' אומר על הפסוק 'לא תסור מהדבר שיגידו לך ימין ושמאל' משום שהמצווה כי לפי שדעות בני האדם חלוקים זה מזה ולא השתוו לעולם ויודע אדון הכל ברוך הוא שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד, כל אחד יפרש את התורה כפי שהוא מבין אז ייעשה המחלוקת".

"אם כל אחד יפרש כמו שהוא רוצה אז יהיה מחלוקת". ראש הישיבה המשיך להקריא מספר החינוך והאריך בעניין זה של הציות לתלמידי חכמים והבריחה ממחלוקת שמביאה לחורבן הדת.

את דבריו המשיך: "אחרי רבים להטות, גם אם אתה חושב שזה טעות תעשה כמו כולם. העיקר שלא יהיה מחלוקת. רבינו הקדוש סיים את הש"ס במילים 'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום'. אם הקב"ה לא מצא סימן שאין דבר כזה. ברכה לא יכולה להתקיים אם אין כלי".

ראש הישיבה סיים: "הגיע הזמן עכשיו שכולנו יחד כולנו אחים, שהשטן לא ירקד בינינו. הקב"ה ייתן שנתחזק כולנו וכל אחד ידע ששעת סכנה. הצדיק אבד ואין איש מפחד. יש לנו מה לעשות. כל אחד ייקח על עצמו להתחזק בזה".

ההקלטה באדיבות מרכז החדשות 079-9246484