אאא

האסונות הגדולים בעיר בית שמש בהם נהרגו בשבועות האחרונים במיתות משונות ארבעה ילדים רכים שלא טעמו טעם חטא, זאת לצד שורת אסונות נוספים, מביאים את הציבור המתגורר בעיר לפשפש במעשיהם ולברר ולבדוק על מה התרחשו הטרגדיות הללו.

הגאון רבי נתן קופשיץ, מחשובי רבני בית שמש, הנחשב למקובל הן על הקהילה הליטאית והן על חוגים קיצוניים יותר, נכנס אל מעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לשאול האם יש לקיים עצרת חיזוק והתעוררות לאור המקרים הקשים שאירעו בבית שמש.

במהלך השיחה, הסכים מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כי האסונות התרחשו בשל הפגיעה במנהיג הדור רבן של ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במהלך כל השנים בכלל ולאחר ההסתלקות בפרט.

שר התורה הוסיף והורה לקיים עצרת עבור כלל תושבי העיר, אנשים נשים וטף, בה יקראו הרבנים לציבור לשוב בתשובה שלימה ולהתחזק בכבוד חכמים.

הגר"ח הוסיף והורה כי טוב שיזעקו הציבור לביטול הגזירה הנוראה וציין כי "הילדים שנהרגו בעיר הם כפרה וקרבנות ציבור".

בעקבות הוראתו של מרן שר התורה, החלו עסקני העיר לארגן עצרת ענקית לכל תושבי העיר, במוצאי שבת בשעה 20:30, בביהמ"ד "היכל אברהם" וברחובות הסמוכים, בה ישמיעו גדולי ישראל ורבני העיר דברים בחובת השעה הקשה.