אאא

בבית מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, התכנסו אמש (ראשון) זקני המשגיחים בראשות ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין לכינוס בעניין חיזוק לימוד המוסר. 

הלימוד השנה יתקיים לעילוי נשמת מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל נדבת הנגיד רבי אייל משיח. הכינוס נערך על ידי ארגון "ארחות יושר" שבראשות הרב אריה קנייבסקי, נכדו של מרן.

הארגון הפועל לעידוד לימוד המוסר בקרב רבבות לומדים מידי יום, מציין את התחלת לימוד הספר חובות הלבבות בחלוקה חודשית ומבוארת בשפה שווה לכל נפש.

בכינוס השתתפו כאמור מרן שר התורה, ראש הישיבה הגר"ר אדלשטיין שאף נשא דברים. וגדולי המשגיחים ביניהם הגה"צ רבי אהרן חדש - משגיח ישיבת מיר, הגה"צ רבי חיים וואלקין - משגיח ישיבת עטרת ישראל, הגה"צ רבי נח פלאי - משגיח ישיבת תורה בתפארתה, הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי - משגיח ישיבת ארחות תורה, הגה"צ רבי אריה ליב שפירא-  משגיח ישיבת פונביז לצעירים, הגה"צ רבי א"א קלרמן - משגיח בישיבת פונביז וכן בנו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל הגאון רבי שרגא שטינמן - ראש ישיבות ארחות תורה.