אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', התייחס במהלך שיעור שמסר בשבוע שעבר למאבקי השבת והתבטא כי הציבור החילוני הוא באמת אומלל.

במהלך שיעורו אמר הגר"מ מאזוז: "כמה השבת נותנת למסכנים האלה שאינם יודעים מה זה שבת". וסיפר כי "בזמן הבחירות שעברו בא אחד מהעיתונאים וביקש ברכה, אני לא מכיר אותו אבל בירכתי אותו. אח"כ קיבל כסף וכתב מאמר נגדי, מה כתב שם? ציטט כל הדברים 'הטובים' שאמרתי, וביניהם: "אחינו החילונים האומללים", והתפלא איך אני קורא לחילונים 'אומללים'?! אבל באמת הם אומללים, כי אין להם לא בנים ולא בנות, 'לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו' , וכי הם לא אומללים?!".

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הוסיף: "בליל שבת האבא יושב לבד כמו אבל בתשעה באב ועושה קידוש - או שלא עושה קידוש - והילדים הולכים לאיזה מקום ומשחקים שם, ובשעה שלש בלילה המשטרה מתקשרים אליו כי קרה משהו עם הבן שלו וכו'.

"למה? אם היו יושבים ביחד בחבורה בשלחן שבת, ואומרים פרשת השבוע ומדליקים נרות ושמחים, היו רואים אור אחר לגמרי, כמו ההבדל בין אור לחושך. ולא לחנם אומרים במוצאי שבת: 'המבדיל בין אור לחושך'. אבל לקחו להם את כל השמחה של התורה, כל השמחה של השבת, וכל היופי של השבת".

הגר"מ מאזוז הוסיף: "אילו אמרתי 'החילונים האומללים' היה אולי מקום לטעון, אבל אמרתי 'אחינו החילונים האומללים', כי הם אחינו, וככה כתוב בישעיה, 'אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם', אבל הם לא יודעים תורה ולא יודעים שבת".