אאא

פרסום ראשון: 35 רבנים ספרדים פנו במכתב למנהלי תלמודי התורה להזהיר את הילדים שלא יתחפשו בחג הפורים לדמויות של שוטרים וחיילים.

בין החותמים על המכתב, המתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת", נמצאים ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה, חבר המועצת הגאון רבי שמעון בעדני, ראש ישיבת 'רינת התורה' הגאון רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' הגאון רבי יהודה כהן וראש ישיבת 'עטרת יצחק' הגאון רבי יצחק ברכה

במכתבם כותבים הרבנים: "לצערנו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת ולהתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א".

המכתב המלא המתפרסם לראשונה ב''כיכר השבת''
המכתב המלא המתפרסם לראשונה ב"כיכר השבת"
הגדלה

בשלב זה, כותבים הרבנים על תחפושת החייל והשוטר: "ועל של עתה באנו לקראת ימי הפורים הבעל"ט אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיוצא בזה, כדי להבדל מהם ומהמונם". 

"ואדרבה", מוסיפים הרבנים, "יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה".