אאא

הגאון רבי מרדכי אוירבך, המשמש כרב קהילה בתל אביב וכנשיא סמינר "בנות חיל" הירושלמי, הספיד הבוקר (ראשון) את אחיו הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, שנפטר בפתאומיות בליל שבת והוא בן 86.

"השמיים בוכים, אבד חסיד מן הארץ", פתח הגר"מ אוירבך את הספדו, "מה יש לשמים לבכות? על שאבד חסיד מן הארץ, החסיד הגביה את כולנו, ירא שמים. הרוממות, אהבת השם, ירא שמיים. הקירות פה ספוגים מהשיחות שהוא מדבר, על פחד יצחק, יראה - כל הזמן יראה. הארץ בוכה, הישר באדם אין, ישר לא להביט לא לימין ולא לשמאל, ישר באדם אין".

"כשהתורה בוכה, התורה בוכה שאבדו כלי חמדתה. עמלה של תורה, לא פסיק פומיה מגירסא, שולט בכל התורה כולה, אין שום שורה, תוספות, שום ראשון שלא ידע אותו. כל רז לא אניס ליה", המשיך הגר"מ אוירבך בהספדו.

הרב אוירבך הוסיף: "איזהו חסיד - המתחסד עם קונו, היה בתפילות משתפך לפני קונו. כל כולו ברמ"ח איבריו ואני תפילה. אויי, ריבונו של עולם... אוי געוואלד, הוא נטל כל חמודות שבעולם והלך לו. הוא קיים 'ושננתם לבנך' - אלו התלמידים פשוטו כמשמעו, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. אויי, התורה בוכה, תורה תורה חגרי שק.

"אין בעולם רבי שהעמיד תלמידים באופן כזה, העמדה של תלמידים, אוי ריבונו של עולם. אוי, אחי אחי - תתפלל עלי לפני הקב"ה, אוי תתפלל עלי, כמו שאמר אחי הגדול - הגאון מוילנא - היית עטוף בתורתו - יצא לקבל את פניך".