אאא

הבוקר (שלישי) בעיתון 'יתד נאמן', בטאונה של תנועת 'דגל התורה', ניתן לראשונה התואר "רשכבה"ג" - רבן של כל בני הגולה, למרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

מדובר בתואר שניתן בעבר למרנן מנהיגי הדור הגראמ"מ שך, הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

בכותרת הכתבה נכתב: "רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א: 'מחויבים להתחזק בתורה כי זה זמן מסוגל מאוד להצליח בתורה בכל השנה, והלומדים בזמני רפיון צמחו לגדולי תורה'".

כאמור, מדובר בתואר נדיר וחריג הניתן במינון מצומצם בביטאון הליטאי למנהיגי הדור בלבד.

מתחת דבריו של הגר"ח מובאים דבריו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, לו ניתן התואר "רבינו". וכך נכתב: "רבנו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: 'מי שעוסק בתורה בזמן שרבים לא עוסקים נוטל שכר כנגד כולם, והרבה זכו לישועות בפורים על ידי ההתמדה בתורה'".