אאא

במוצאי שבת קודש נערך בישיבת ארחות תורה מעמד סיום סדר זרעים שנלמד מידי יום על ידי בני הישיבה לע"נ וע"פ צוואת מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל במשך חודשיים וחצי.

המעמד נערך בראשות ראשי ורבני הישיבה, ובני מרן זצ"ל, ראש הישיבות הגר"ש שטיינמן ובנו הגדול הגאון רבי משה שטיינמן, ובהשתתפות מאות בני הישיבה.

את הסיום ערך ראש הישיבה הגר"י קלרמן אשר מוסר שיעור בפרק היומי בישיבה, כאשר את הקדיש אמר הגר"מ שטיינמן שאף נשא דברים במעמד.

לאחר מכן פתח רה"י הגר"י קלרמן את לימוד סדר מועד וכן נשא דברים על גודל הזכות לסיים את סדר זרעים לעילוי נשמתו הטהורה ובעז"ה יזכו לסיים כך את כל הש"ס.

ראש הישיבה הגרב"ד דיסקין נשא דברים על גודל החיוב ללכת בדרכו של מרן זצ"ל, והקריא מכתב חיזוק שנשלח לבני הישיבה לרגל המעמד מגדולי הדור מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין על "משמר ליל פורים" שתוקן על ידי מרן הרב שטיינמן.

גדולי ישראל מציינים במכתבם כי השנה חובה להתחזק לעילוי נשמתו שזהו ישיבה על קברו, על מה שטרח מידי שנה והגיע בעיצומו של המשמר לחזק את הישיבה.