אאא

מעמד מרגש ומיוחד נערך לבני ישיבת "נתיבות חכמה" שבראשות הגאונים רבי דניאל וולפסון ורבי ברוך נויבירט, בבית ראש ישיבת סלובדקה הגאון רבי דב לנדו. במעמד קיבל כל בחור את הקונטרס שחיבר על מסכת בבא קמא שנלמדה בזמן חורף בישיבה מידיו של ראש הישיבה כאשר הוא מברכו שיצליח בלימוד התורה.

לאחר חלוקת הקונטרסים נשא הגר"ד לנדו דברים בחשיבות כתיבת חידושי תורה: "ראיתי דרוש מגאון אחד רב מאיר עפשטין זקנו של מרן החזון איש על הפסוק "וישלך את העץ למים המרים וימתקו המים" יש המתקה שמכניסים מתוק למר אז המרירות נהפכת למתוק זה הפשט ב'וימתקו המים', אני רוצה לומר שלפעמים עמלים בתורה שמים זה תורה ומה שעמלים ועמלים ויוצא דבר מתוק לא רק התוצאה זה מתוק אלא כל העמל שעמלים ועמלים גם נהפך למתוק לא רק התוצאה הסופית".

וסיים הגר"ד בברכה: "תצליחו כולכם בהצלחה רבה ואין הצלחה אלא תורה". וכמו כן בירך את ראשי הארגון תורה דיליה ושאר העוסקים במלאכה שיזכו לסייעתא דשמיא הלאה בעבודת הקודש.