אאא

שבוע לאחר פטירתו הפתאומית של מנהיג 'הפלג הירושלמי' הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, התכנסה אמש (ראשון) מועצת רבני 'הפלג' - כפי שנחשף ב"כיכר השבת" - שהוקמה שעות לאחר פטירתו, כדי להכריז: "ממשיכים את דרכו".

ב'פלג' טענו כי חברי המועצת החדשה נבחרו על ידי הגר"ש זצ"ל בחודשים האחרונים לחייו כדי שיקבלו החלטות משותפות ויובילו את הציבור של 'הפלג הירושלמי'.

כפי שסוקר בהרחבה ב"כיכר השבת", מי שיוצב בראש המאבק נגד הגיוס של 'הפלג' והובלת הקו לבידול החינוך "על טהרת הקודש", יהיה הגאון רבי צבי פרידמן מבני ברק, כשלדברי גורמים ב'פלג', הכל ייעשה תוך התייעצות עם הגאון רבי ברוך שמואל דויטש וחברי המועצת. בכך מסמנים הם כי שני הרבנים יהיו אלו שיובילו את המערכה ואת המועצת.

הרב פרידמן והרב דויטש משמשים יחד, בשנים האחרונות, כחברי הוועדה הרוחנית של עיתון 'הפלס'. הרב פרידמן שישמ כגאב"ד 'מסורת', והרב דויטש כאחד מראשי ישיבת 'קול תורה'.

רבני המועצת הנוספים הם: הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, שבמודעה שפורסמה לאחר פטירת הגר"ש לא היה חתום כחלק מחברי 'המועצת', אך אמש השתתף בישיבה והפך לחלק מהחברים. וכן, הגאון רבי עזריאל אוירבך, אחיו של הגר"ש זצ"ל, המשמש כרבה של שכונת בית וגן בירושלים.

הגאון רבי שמואל מרקוביץ ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי אשר דויטש מראשי ישיבת פוניבז', הגאון רבי יהושע ארנברג ראש ישיבת כנסת יצחק-חדרה, הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי בן ציון בורדיאנסקי מרבני ישיבת קול תורה, הגאון רבי זבולון שוב ראש ישיבת דברי אמת, הגאון רבי משה שמידע ראש ישיבת גרודנא-אשדוד, הגאון רבי צבי שינקר ראש ישיבת בית דוד בבני ברק והגאון רבי דב אהרון זלזניק מראשי ישיבת מאור התלמוד - שנבצר ממנו להשתתף בישיבה אמש.

ישיבת 'המועצת' ארכה כשעתיים, במהלכה העלו הרבנים את זכרו של הגר"ש והכריזו כי ימשיכו את דרכו ללא שום שינוי ובהדדיות, מתוך תקווה למנוע פילוגים נוספים בתוך 'הפלג' עצמו.

רבני 'המועצת' ביקשו למנות את הרב יוסף פטרוף - שהיה תלמידו ומקורבו של הגר"ש זצ"ל - לתפקיד 'מזכיר המועצת', אך נראה כי למרות שהדבר טרם הוכרע - בנתיים הוא ישמש בתפקיד זה.

הגאון רבי זבולון שוב שהגיע באיחור אל כינוס המועצת, סיפר בהתרגשות לרבנים, כי ערך בביתו את גורל הגר"א כדי להכריע על דבר השתתפותו, ובגורל יצא הפסוק "לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך", הרב שוב סיפר כי מיד עם עליית הגורל, עזב את ביתו במהירות כדי להשתתף בכינוס המועצת.

ההחלטה הראשונה של מועצת 'הפלג':

"נתכנסנו במלאת שבעת ימי האבלות מהיום בו חשך עולמנו בהסתלקותו בפתע של רבינו גאון הגאונים שר התורה ועמוד האמת אביהן וליבן של ישראל רשכבה"ג רבי שמואל אויערבאך זצוקללה"ה. יתומים היינו ואין אב, גדול כים שברנו ומי ירפא לנו.

"בשעה קשה ומרה זו חובת כאו"א בכלל ובפרט להמשיך ולדבוק בדרך המסורה שהנחיל לנו רבינו עטרת ראשנו זי"ע מוסר התורה ומעתיק שמועתם של רבותינו מאורי הדורות עד לדורנו ורבותינו הגדולים בראשנו מרן הגרא"מ שך ומרן הגרי"ש אלישיב זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל".

"ובידוע עד כמה חי רבינו זי"ע מתוך חרדה נוראה מפני כל אשר קמים עלינו מבית ומחוץ לעקור את הכל, בהרס החינוך החרדי להתערב ולהכניס רוחם הטמאה במוסדות החינוך,ובגזירת גיוס בני הישיבות להעמיד יעדים ומכסות ולצוד נפשות יקרות, וכן בהתנכלותם לבנות ישראל המאויימות ע"י הצבא, ומרעה אל רעה יצאו להחריב ולהרוס, ואומרים ערו ערו עד היסוד בה, עד אשר מעוצם צערו ודאגתו לעתיד כלל ישראל הנתון בסכנה נוראה נתפקע לבו הטהור ונסתלק מעמנו בתוך המלחמה, מי יקום לנו עם מרעים ומי יתייצב לנו עם פועלי אוון.

"על כן באנו למלא רצונו הטהור אשר מסר נפשו על זה, ולעורר כיהודה ועוד לקרא על חובת השעה לעמוד בעוז וברוב תעצומות מול כל גזירות השלטון והמזימות הנוראות לקעקע את מבצרי התורה ולשנות את ציבור החרדים לדבר ד', שיש לעמוד כנגדם בכל התוקף ולהוקיע כל קרירות ואדישות ושאננות. ובפרט עתה כאשר ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, מוטלת עלינו חובה כפולה ומכופלת להתחזק ביתר תוקף לעמוד על כל מה שהנחילנו רבינו מרן זי"ע ולהביע האמת ברמה ללא כחל ושרק, ולמסור הנפש על עיקרי הדת.

"ובידוע כיצד עמד רבינו כשר צבא ד' וללא חת בראש המערכה נגד גזירת הגיוס, והורה באופן ברור לשמור מכל משמר את אשר פסקו גדולי הדור שעבר שאין להיכנס כלל למו"מ ולהידברות בענין זה, וכי חובת בני הישיבות שלא לשתף פעולה כלל וכי אסור להתייצב בלשכות הגיוס עד אשר יחזור המצב לקדמותו כאשר היה בתחילה וכל השנים. על כן אנו קוראים לחזק בני העליה המסולאים מפז מקדשי ד' היקרים העומדים בגבורה מופלאה על המשמר ואינם יראים מכל איומיהם ופיתוייהם ביודעם כי קיום התורה תלוי בדבר זה לשעה ולדורות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכן הורנו לחזק מוסדות החינוך הטהור בעצמאות מלאה על טהרת הקודש, וכפי אשר כתב במכתבו האחרון סמוך להסתלקותו דברים ברורים ונחרצים: "וכבר מילתנו אמורה שבזמנים קשים אלו שהכל רואים בבירור את מטרתם לא תבוא ולא תקום ח"ו, אין מנוס אלא להתנתק מהם ומהמונם לגמרי". והננו קוראים לנדיבי עם אשר לב מבין בקרבם כי זו חובת השעה לעמוד לימין כל מוסדות החינוך אשר יסדם רבינו זי"ע בהתנתקות מוחלטת מכל השפעה זרה, לעוזרם ולכוננם בעין יפה וברוח נכונה למען לא תשתכח תורה מישראל, כי זה קיום היהדות.

"וחובתנו לחזק כל מפעליו אשר מסר נפשו על קיומם ודאגתם היתה חקוקה על לוח לבו הטהור, ויש לציין כי מה שהוקם ראשונה ומעמיד כל המערכות כולן הלא הוא בטאון עולם התורה הפלס אשר כתב על גודל נחיצותו כי הוא יסודה וקיומה של תורה והרבה גופי תורה תלויים בו, והכל יודעים עד כמה היה צופה למרחוק כי בלעדי השופר הנאמן הזה לא היתה ח"ו תקומה לכל הדברים אשר ראה כי הם חובת השעה והצלת הדור.

"ועלינו לחזק כל העוסקים במלאכת הקודש הלא המה הועדה להצלת עולם התורה ופעולותיה החשובות, וכל המפעלים הנחוצים אשר נוסדו בברכת רבינו להגדיל תורה ולהאדירה, לשמור ההלכה בדקדוקה ולהרבות צדקה וחסד עם עמלי התורה. וכבר עורר כל שומעי לקחו לאגד ציבור בני התורה המובחרים והמבינים בעם בכל מקום שהם,לכונן הקהילות התורתיות ובתי המדרש של שומרי משמרת הקודש, ולהעמיד הדת על תילה כי רק מכח פך השמן הטהור נעמוד מול כל המהרסים והמחריבים מבית ומחוץ.

"ובזכות התחזקותנו בעמלה של תורה ועומק עיונה כאשר הנחילנו, ועמידתנו על משמר כל הענינים אשר מסר נפשו עליהם כפשוטו, נזכה לפעול לעילוי נשמתו הטהורה, ונזכה בס"ד לראות נחמות וישועות ולהינצל מכל הקמים עלינו, עד אשר מלאה הארץ דעה בביאת גוא"צ בב"א".