אאא

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן ממשיך במסעו התורני ברחבי מקסיקו, ואמש (שלישי) ביקר במוסדות "מגן דוד", "אור החיים" ו"כתר תורה" ונשא שיחת חיזוק בפני מאות תלמידי הישיבה ותלמוד התורה.

נשיא המועצת מגיע אל הביקורים בשיירה המאובטחת על ידי המשטרה המקומית שעודכנה על בואו של הרב. 

התלמידים קיבלו את פני ראש הישיבה בשירת ימים על ימי מלך ולאחר מכן שמעו ממנו שיחת חיזוק על חשיבות לימוד התורה.

נשיא המועצת חיזק את התלמידים וסיפר על רבי שמעון בר יוחאי שהחל ללמוד תורה וניסה מספר פעמים עד שהפך לתנא:
"אם תתמידו בעסק התורה הקב"ה יפתח את ליבכם ומוחכם ללימוד התורה".

בהמשך ביקר הגר"ש גם בבית הספר לבנות "כתר תורה" וחיזק את הבנות בלימוד הלכות שבת ובשמירה על גדרי הצניעות.

בבוקר התפלל הגר"ש כהן בבית הכנסת 'שר לשמחה' של קהילת "מונטה (הר) סיני" שם נשא שיחה לאחר התפילה בפני הציבור ועורר על הצורך להקפיד על לימוד ההלכה בכל יום. וחידד את דברי הפסוק "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא".