אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', פוסק במהלך שיעור שמסר כי אי אפשר לדון על פי עד מדינה וכי המושג הזה מזכיר את "העינויים של ה"אינקויזיציה".

במהלך שיעור שמסר השבוע התבטא הרב: "השבוע שמענו ש"עד מדינה" יכול להיות מתוך לחץ. הדבר הזה שמעתי מהרב עובדיה ע"ה לפני עשרים שנה, שאמר: "מעולם לא דנתי ע"פ עד מדינה", למה לא נשמע אותו ונחקור את הדין? כי מתברר שעד מדינה מעיד מתוך לחץ, כי אומרים לו: אם לא תעיד על פלוני נכניס אותך לתוך "הרחיים", אז הוא מעיד כי אין לו ברירה, אבל אחרי שנים הוא אומר: טעיתי, לחצו עלי".

הרב תקף והוסיף: "זה מזכיר את העינויים של ה"אינקויזיציה" כי ככה היו עושים שם, ששואלים אדם: מי הרג את הנער הזה? הוא עונה: לא אני, שואלים אותו: מי אמר שזה לא אתה? הוא אומר להם: מה זאת אומרת? מי אמר שזה אני?! אבל אצלם הקושיות הפוכות, וכל מי שרוצים להעליל עליו עלילת דם עושים ככה".

"לקח להם מאות שנים עד שהשכילו לדעת שכל אדם בחזקת כשר" הוסיף ראש ישיבת 'כסא רחמים': "וזה לקוח מהגמרא שלנו "כל ישראל בחזקת כשרים". אבל הנוצרים חושבים שכל ישראל בחזקת חשודים, והכלל הנ"ל תופס רק לגביהם... כי אם מוצאים אדם הרוג תופסים יהודי מהרחוב, ושואלים אותו: אתה הרגת אותו? הוא עונה: לא הרגתי אותו, והם אומרים לו: אתה כן הרגת אותו! אתה מתחצף נגד השוטר?! בוא לכלא.

"או אומרים לו: תביא את החברים שלך, והוא עונה להם: אין לי חברים, אבל הם לא מוותרים לו על זה. אין לו ברירה, ולפעמים אחרי עינויי תופת הוא מודה על דבר שלא עשה אותו. אמנם היום העינויים בצורה אחרת, כי זה לא עינויים פיזיים אלא אומרים לו: אם לא תגיד ככה אוי ואבוי, מרה תהיה אחריתך. ומזה נעשה 'עד מדינה'".

הרב מאזוז סיים את דבריו: "כל פעם שאנחנו מדברים על המשפטים של התורה ולהבדיל של אומות העולם, רואים הבדל ביניהם כמו בין שמים לארץ. המשפט של התורה הוא אמיתי וישר, ואם אינך יכול להעניש אדם אל תעניש אותו, כי אתה לא חייב להעניש אף אחד המשפט של התורה זה משפט אמת, ואם לא מצאת עדים וראיות, הפסוק אומר "ונקי וצדיק אל תהרוג כי לא אצדיק רשע", כלומר הוא לא יברח מהקב"ה ויקבל את העונש שלו".