אאא

לרגל חתונת תלמיד ישיבת פוניבז', אהרן קוטלר, בנו של הרב שרגא קוטלר רו"מ ישיבת לייקווד, הגיע ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ לביקור בזק בארה"ב, במהלכו נשא מדברותיו בהיכלי התורה הגדולים ובעצרות המספד שנערכו לזכרו של הגר"ש אוירבך זצ"ל.

הגר"ש מרקוביץ מסר שיעור כללי בהיכלה של ישיבת לייקווד, בסוגיית 'צרת סוטה' במסכת יבמות הנלמדת בישיבת לייקווד, בהשתתפות אלפים מבני ואברכי הישיבה, ובראשם ראשי הישיבה הגאונים: רבי אריה מלכיאל קוטלר, רבי ירוחם אלשין, רבי דוד שוסטאל ורבי ישראל ניומן.

כמו כן נשא את המשא המרכזי בעצרת המספד שהתקיימה בישיבת רבינו חיים ברלין בפלטבוש, שבראשות הגאון רבי אהרן שכטר, בהשתתפות אלפים ובראשם הגאונים: רבי אהרן שכטר, רבי מלכיאל קוטלר, רבי אלי' בער ווכטפויגל ורבי אשר קלמנוביץ ראש ישיבת מיר.

בנוסף נשא שיחות מוסר בהיכלי הכוללים והישיבות הקטנות בעיר לייקווד. בסיום הביקור הקצר שערך יומיים בלבד, שב ראש הישיבה ארצה.