אאא

ביום שישי כ' אלול תש"א 12 לספטמבר 1941 התקבל בבית הרב מישקובסקי שבבתי הורנשטיין בירושלים מברק שנשלח מהעיר קובה שביפן בו נאמר: אל הרבנים מישקובסקי, אלטר, הרצוג ,סלוביציק, פינקל, מלצר, יהודים מתחננים הצילו ענו מיד באיזה יום לצום יום הכיפורים?

מכאן ואילך החל פולמוס 'קו התאריך' שלא נגמר למעשה עד היום, רבני ירושלים הורו לבני הישיבות להמשיך לנהוג כמו שנהגו שם עד היום ולנהוג יום כיפור ביום רביעי לעמת זה החזון איש הורה 'אכלו ביום הרביעי וצומו תענית יוכ"פ ביום החמישי'.

המברק ההיסטורי המקורי שעורר 'רעידת אדמה' אצל רבני ארץ ישראל בעיוצומם של ימי מלחמת העולם השניה – מוצע עתה למכירה במכירה הפומבית האיכותית של בית המכירות הפומביות 'גנזים'. 

מכתב היסטורי נוסף מימי מלחמת העולם השניה הוא מכתבו האחרון שכתב הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד לארץ ישראל המכתב נשלח  לאחיו שכבר היה בירושלים ובו כותב לו שאינו יכול לצאת כבר מליטא כי 'הדלת סוגרת ומסוגרת'.

פריט שאנו לא יכולים לדלג עליו הוא הפריט הראשון במכירה, מסמך היסטורי יוצא דופן בחשיבותו של הקול קורא משנת תרפ"א לתענית ציבור כללי בעקבות המצב הנורא של יהודי רוסיה ואוקראינה בעצם חתימת ידם של מנהיגי הדור החפץ חיים ורבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא.

בנוסף לכל אלו, חידושים, אגרות ומכתבים בכתב יד הגאונים: בעל עמודי אש, רבי יצחק אלחנן, הנצי"ב מוולוז'ין, רבי אריה ליב אב"ד ברעז'ין בנו חביבו של רבי ישראל סלנטר, כתבי יד ומכתבים מ'פולמוס השיעורים' מהחזון איש ורבי חיים נאה.

וכן מכתבים מגאוני הדורות הקודמים: רבי אפרים זלמן מרגליות, רבי שלמה קלוגר, רבי שלמה גאנצפריד, רש"ר הירש, רבי אליהו גוטמכר, מהר"ם שפירא מלובלין ועוד.

בנוסף לכתבי יד, כארבעים ספרים נדירים ויקרי המציאות מכל גווני הספרות התורנית מ'נועם אלימלך' דפוס ראשון ועד חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם דפוס ראשון, ספר השל"ה הק' – מהדורה ראשונה, ספרי תנ"ך נדירים, ספרי סלאוויטא וזיטומיר, ספר הכוונות להאר"י ויניציאה ש"פ – מהדורה ראשונה, חפץ ה' – ספרו הראשון של החיים במהדורה ראשונה ועוד ספרים נדירים במצבים מעולים.

המכירה תתקיים בבית טובי העיר בירושלים, רח' מלכי ישראל 36 (פינת משה זאב לדמן) ירושלים, קומת גלריה 1 - אולם דביר. התצוגה תפתח ביום שלישי ד' ניסן בין השעות 22:00 - 13:00 וביום רביעי ה' ניסן בין השעות 14:00 - 11:00. וכן ניתן להשיג קטלוג בחנות ספרי "אור החיים" חבקוק 2 מאה שערים ירושלים, הרב ש"ך 8 בני ברק