אאא

תיקון גדול וחיזוק בדקי הבית בעיר בני ברק: גדולי הרבנים והפוסקים בעיר התורה והחסידות יוצאים הבוקר במכתב נדיר ומיוחד אודות שמירת השבת בעיר בנושא שירותי ההצלה הניתנים.

בפסק ההלכה ודעת תורה לחיזוק שמירת שבת קודש אותו פרסמו ברבים, כותבים פוסקי ההלכה ורבני הקהילות שליט"א "והוא תיקון גדול וחיזוק ביצור שמירת שבת וכאשר היה נהוג מקדמת דנא ע"פ רבני העיר" וכי בכל מקרה חירום רפואי ל"ע יש להעדיף לפנות למוקד רפואי המאויש ע"י נכרים.

את פסק ההלכה פרסמו הרבנים ביומונים החרדים, בעקבות החיזוק שהונהג ב'איחוד הצלה', במסגרתו כל מערך שירותי הרפואה מופעל על ידי אנשי רפואה שאינם יהודיים בכל מה שאפשר, כאשר המלאכות הנצרכות כמו קבלת פניות חירום במוקד החירום הטלפוני, שיגור הכוננים המתנדבים ופינוי לבית חולים במקום הצורך, כל אלו נעשים על ידי נכרים, כאשר רק במקרה בו יש צורך בסיוע נוסף, נקראים כונני החירום להצטרף ולסייע, כאשר הפינוי מתבצע על ידי נהג שאינו יהודי, כאשר המערך כולו פועל על פי הנחיית גדולי ישראל שליט"א ורבני וועדת ההלכה של הארגון.

במכתב נרגש ויוצא דופן, כותבים רבני העיר שליט"א, כי "זכינו שנוסיף משמרת למשמרת ולחזק בדקי קדושת שבת בעירנו למען חולי ישראל במקום חשש סכנה, כאשר ראשי איחוד הצלה בעירנו שכרו גוי של שבת וכל מה שאפשר מתבצע על ידיהם, החל מהמענה למוקד הטלפוני ע"י נכרים באופן הראוי ובפיקוח הלכתי וגם הפנית הכוננים במקרה הצורך וכן פינוי לבתי הרפואה שייעשה ע"י נהג נכרי, והוא תיקון גדול וחיזוק ביצור שמירת שבת וכאשר היה נהוג מקדמת דנא ע"פ רבני העיר".

רבני העיר מוסיפים וכותבים כי "על כן ברור הדבר על פי ההלכה, שבכל מקרה צורך יש להעדיף פניה למוקד איחוד הצלה 1221, ובזה נמנע חילול שבת ע"י ישראל שלא לצורך. ובשכר זה נזכה לראות שיתקיים בנו אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה".

כידוע, בכל מקרה רפואי מוזנקים באופן אוטומטי כונני חירום העושים מלאכתם מלאכת קודש  להצלת חיי אדם בכל עת ובכל שעה, וגם בשבתות ומועדי ישראל כדין פיקוח נפש וחולה בשבת. אך דא עקא, שמיסודי שמירת השבת הוא לצמצם בכל מה דאפשר ולעשות על ידי אינו יהודי, כאשר אין כל חשש או פגיעה במצבו של החולה. ואכן, לאחר שנים ארוכות של הכשרה, פועל מוקד החירום של איחוד הצלה על ידי פארמדיקים רפואיים שעברו הכשרה והכרה על ידי משרד הבריאות, והם המשיבים לפניות החירום ומנווטים את הכוננים לכל קריאה.

בתקופה האחרונה הובילו רבני הארגון בראשות גדולי הפוסקים שליט"א, להנהיג בעיר בני ברק כי הפעילות הרפואית תיעשה ע"י הכוננים המסורים, אך שאר המלאכות שמעבר לכך ייעשו ע"י נכרים, זאת למען שמירה על גדרי ההלכה ועשיית סייג לתורה. וכך, שלב הזנקת הכוננים ושירותי האמבולנס הרפואי ועד לשלב הפינוי במקום הצורך, נעשים על ידי פארמדיקים שאינם יהודים, בעוד כלל כונני החירום של איחוד הצלה מוזנקים אך ורק בהתאם לצורך ספציפי בכח מסייע בהתאם לקריאה, ולא כהזנקת כלל כונני השבת כפי שמקובל עד כה. כאשר העלות הכספית של המיזם נעשית בסיוע נדיב לב תושב בהעיר שתרם מהונו במיוחד לנושא זה.

רבני הקהילות ונציגי הציבור הרעיפו ברכה והוקרה מרובה על ביצור גדרי חומות קדושת השבת, בחיזוק והידור בשמירתה וקדושת השבת ברחובות קרייה, כאשר זוכה בני ברק להוות מודל ודוגמה.