אאא

בימים אלו מגיעים אלפי תלמידים, ילדי תלמודי תורה מכל רחבי הארץ, אל מעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי להיבחן על המסכתות השונות שלמדו במשך כל זמן החורף.

מרן שר התורה מקבלם בחביבות רבה בוחן את הילדים בשאלות במשך דקות ארוכות ונהנה לשמוע את תשובותיהם.

לאחר מכן בירכם מרן שר התורה שיזכו להיות תלמידי חכמים ויראה הצלחה בעמלם.

כידוע, בערב פסח בשבוע הבא, יסיים מרן שר התורה כמידי שנה את כל התורה כולה, ש"ס תלמוד בבלי וירושלמי, חמישה חומשי תורה, משניות, שולחן ערוך מדרשים וזוהר.