אאא

הגאון רבי מאיר סירוטה, דיין ומו"צ של 'העדה החרדית' פוסק כי ישנו חשש תערובת חמץ בחלק ממרכיבי הנוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות ומזהיר מפני השימוש בהן בחג הפסח.

במכתב מטעם "לשכת הפוסקים" נכתב כי נתבקשו על ידי הגר"מ סירוטה לפרסם את מכתבו, כדלהלן: "נשאלתי ע"י הרבה אנשים בקשר לנוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות בנוגע לכשרותו לחג הפסח הבעל"ט".

"על כן הנני להבהיר דעתי בעניין, לאחר בירור, ליבון ומיצוי העניין על ידי המומחים לכך התברר מעל כל ספק שבחלק גדול מהמרכיבים יש בהם חשש תערובת חמץ", כך מבהיר הרב סירוטה.

הרב מאיר סירוטה מוסיף כי "גם בדקתי אישית את הנושא מקרוב והוברר לי שאין זה נפסל מאכילת כלב, ויש שטועמים אותו מלכתחילה ונהנים מגוף הטעם. ע"כ דעתי ברורה בנושא, שחלילה וחלילה מלהשתמש בהם בפסח, ובפרט שיש להשיג היום כאלה אשר הם כשרים למהדרין מן המהדרין לחג, וודאי ובוודאי שאין שום היתר לירא ה' להשתמש עם אלו אשר לא הוברר כשרותם ונקיותם מהחששות החמורים הנ"ל".

הרב סירוטה חותם את מכתבו בברכה: "ובזכות זהירה ושמירה מלהכשל חלילה נזכה השתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבניין ביהמ"ק אמן".

בסיום מכתבו, שב הרב על פסיקתו הידועה בדבר כשרות הסיגריות הרגילות לפסח וכותב כי "נ.ב. סיגריות רגילות דעתי ידוע שאין בה חשש חמץ כלל".