אאא

מליאת רשות החשמל אישרה היום (שלישי), הסדרות למתקנים סולאריים בדגש על גגות. מטרת ההסדרות, מציינים ברשות, היא לאפשר לבעלי גגות, קרקעות ומאגרי מים לייצר חשמל באמצעות אנרגיית השמש לשימוש עצמי ולמכור את העודפים לרשת החשמל הארצית.

הרשות מאפשרת להקים את המתקנים על גגות בתים קטנים, גגות תעשייתיים, גגות מבני ציבור, חניונים, פרגולות, מאגרי מי שתייה ומי קולחין ובריכות דגים. הקמת המתקנים תתאפשר הן ככיסוי עילי של מבנים ומאגרים אלו או על דפנות המבנים והמאגרים.

בין היתר אישרו הסדרה תעריפית לגגות קטנים (עד 100 קו"ט). הרשות קובעת מכסה ראשונית של 300 MW למתקני גגות קטנים (עד 15 קו"ט) ובינוניים (עד 100 קו"ט). בעלי גגות שייצרו על 15 קו"ט יקבלו 48 אגורות עבור כל קו"ט ואילו יצרנים גדולים יותר יקבלו 45 אגורות. ברשות החשמל אמרו כי התעריפים מובטחים ל-25 שנה ואינם צמודים למדד.

לצרכנים תתאפשר בחירה בין שתי שיטות התחשבנות: התחשבנות לפי ייצור (תשלום תעריף קבוע לכל קוט"ש המיוצר במתקן אם נצרך או לא) ולפי הזרמה (צריכה עצמית ותשלום על עודפים המוזרמים לרשות בלבד).

עוד אישרו ברשות החשמל, תיקון הסדרת מונה נטו. בכל הנוגע להגבלת ההסדרה להקמה על גגות ומאגרי מים, זו תחול על צרכנים שטרם הגישו בקשה למחלק במועד כניסת ההחלטה לתוקף. כמו כן, יחלו ברגולציה אשר תאפשר השתלבות בהסדרה של צרכנים מספקים פרטיים – שינוי זה יחול גם על מתקנים של מספקים פרטיים אשר קמו טרם קבלת ההחלטה.