אאא

תהליך יצור הסיגריות בימינו מורכב ביותר. הסיגריות המיוצרות בחו"ל מכילות בנוסף לטבק, מגוון חומרי גלם המשמשים להארכת חיי המדף של הסיגריה, משמרי טעם, גורמי התמכרות, עמילנים, דבקים ועוד, בנוסף לטבק שטוף באלכוהול המשמש כמילוי בסיסי בכל הסיגריות.

נתונים אלה התבררו בעקבות בדיקה יסודית שערך בערב פסח תשע"ד הכימאי הנודע הד"ר הרב אליהו ליכט, אשר גדולי ישראל סומכים עליו את ידיהם בכל הנוגע להכרעות הלכתיות הנוגעות לחומרי גלם.

בעקבות הדיון הער שהתנהל אצל גדולי הפוסקים באשר לכשרות הסיגריות, נטל ליכט את הכפפה, ישב על רשימות מרכיבי הסיגריות מהחברות השונות מחו"ל, ניתח אותם מקצועית וגילה לתדהמתו כי חלק ניכר מהרכיבים בסיגריות הפופולאריות ביותר, טעון כשרות לפסח, ראוי למאכל כלב וקיים חשש גדול שהינו חמץ ממש. כך שהימנעות מעישון סיגריות בפסח אינה עוד חומרה יתרה, אלא כרוכה באיסורי חמץ ממש.

בעיית עישון הסיגריות בפסח מעסיקה את גדולי הפוסקים מאות בשנים, רבנים ומו"צים רבים ישבו על המדוכה, דנו בדברים במישור ההלכתי והמעשי והגיעו להכרעה עפ"י פסיקת המגן אברהם, המהר"ם שיק והמשנה ברורה: עישון סיגריות בפסח אסור בתכלית, משום החמץ המעורב במרכיבי הטבק.

בראש הפוסקים נגד עישון בפסח היה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדעתו היתה החלטית לאסור עישון בפסח אם לא הוברר כדבעי שאין בו שום תערובת, כעדות תלמידיו הגר"י אפרתי, הגרב"צ קוק  והגר"י דרזי. עוד אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין, כי יש להימנע מלעשן כל סוגי הסיגריות שלא נתברר בבירור מה הוכנס שם. והוסיף, שציבור יראי השם יהיו נמנעים מלעשן גם בערב פסח מסוף זמן אכילת חמץ משום החשש הנ"ל, וכן ראוי למכרם לגוי וזה שניפסל מאכילת כלב אינו מספיק.

בתשובה הלכתית שכתב בימים האחרונים, מצטט ראש בית הוראה הכללי ירושלים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק דברים ששמע מפי מורו ורבו מרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב זצ״ל אודות חומרת העישון בפסח.

״מרן זצ״ל חשש לחומרא שכיון שהחמץ בפני עצמו לא התקלקל, אלא רק מעורב בחומרים בלתי ראויים לאכילת כלב, אין זה נחשב נפסל מאכילת כלב. ולכן״, מסיים הגרב״צ קוק את מכתבו, ״ראוי שלא לעשן בפסח אלא כשיש פיקוח הלכתי כי אין במרכיבי הסיגריה חשש חמץ, ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר״.

וראינו את גדולי הדור האחרון שנהגו לא לעשן בפסח: ב"אורחות רבינו" מובא שמרן הסטייפלר זצוק"ל החמיר בזה מאוד וכן הגרי"ד סאלאוויצ'יק זצוק"ל ראש ישיבת בריסק לא עישן בפסח והקפיד מאוד בזה, וסיפר תלמידו הגאון הגדול רמ"א: "נכנסתי למו"ר בפסח ובידי סיגריה ומו"ר נחרד ואמר לי בזה הלשון: איך אתה מעז להכניס לפה בפסח דבר שאינך יודע מה מונח בתוכו".

בעל 'פלגי צבי' כתב בספרו כי שאל בעניין עישון בפסח את מרן הרב וואזנר זצוק"ל שאמר שמעולם המדקדקים לא עישנו בפסח סיגריות שעירבו בהן חמץ.