אאא

סערה בשכונת רמת שלמה בירושלים: בעל המכולת הוותיקה "גבריאל" מרחוב חזון איש שכח למכור את החמץ כבכל שנה, רב השכונה הגיע במהלך החג לחנות ודאג להשמיד את סחורת החמץ ששוויה עשרות אלפי שקלים.

בשיחה עם בעל החנות גבריאל, הוא משחזר בפני 'כיכר השבת' את שאירע: "מדי שנה במשך 23 שנה אחי מיכאל היה מוכר את החמץ לרבני השכונה, בשנה האחרונה הפסיק מיכאל לעבוד בחנות. האחריות שהייתה מוטלת עליו פרחה מזיכרוני ושכחתי למכור את החמץ כנדרש".

ביום חמישי, ערב שביעי של פסח, נודע לרב השכונה הגאון רבי מתתיהו דייטש כי החמץ לא נמכר. הרב נכנס לחנות בשעה 12 בצהריים ופקד להוציא את כל החמץ ששוויו מוערך בעשרות אלפי שקלים.

וכך, בעיצומו של החג, החמץ כולו נשרף בפיקוחו של רב השכונה.

אחד מהעדים לנעשה בחנות סיפר ל'כיכר השבת' כי רב השכונה איים בחרם במידה ובעל החנות יסרב לשחרר את החמץ לשריפה.

אחד מתושבי השכונה אמר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי המעשה היה מתבקש. לדבריו: "לאחר שעת האיסור, מי ששכח למכור את חמצו, לכתחילה אין המכירה מועילה לו, אף שנתפרש במכירה שמוכרים גם עבור מי ששכח למכור את חמצו. ועל כן, אם נשאר בידם חמץ בעין, יש להם לשרוף את החמץ באופן מיידי".