אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפסוקים הספרדים, הזהיר בסוף השבוע כי יש להתחזק בלימוד התורה ויראת שמים בשל כך שהארץ כולה בסכנה בשל החשש ממלחמה עם איראן. 

במכתב לאחד מתלמידיו כתב הגאון רבי בן ציון מוצפי: "אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת, חיילים פרושים לאורך הגבולות, אין להם לא שבת ולא חג,  לא חופשה ולא תנאים נורמליים".

הרב קרא לציבור: "חייבים כולנו להמעיט בהנאות ובדברים בטלים, ולשאת בעול בתפלה בצדקה ובלימוד תורה".

לדבריו: "זה חדשים אחדים שאנחנו בעיבורה של מלחמה עם האיראנים ושליחיהם,  והארץ כולה בסכנה. תינוקות נפטרים בעריסה. צעירים נלקחים באסונות נוראים ומשונים".