אאא

כאשר שר מבקש לחרוג מכללי ניגוד העניינים, עליו לפנות בבקשה לוועדה למתן היתרים במשרד מבקר המדינה שבראשה שופט בדימוס. בבקשות ידון אחד משני הרכבי הוועדה שבראש שניהם שופטים מחוזיים בדימוס, עזרא קמא ועוני חבש.

החלטות הוועדה פומביות ומתפרסמות באתר משרד מבקר המדינה - אלא אם היא מוצאת סיבה מיוחדת להימנע מכך. בקדנציה הנוכחית פורסמו תשע החלטות, מהן נענו שבע בחיוב. שתי הבקשות שסורבו היו של נושאי תפקידים מיהדות התורה: הבקשה של השר יעקב ליצמן לאשר לו מימון כרטיסי טיסה לקהילה חרדית במיאמי כדי שיוכל לנאום בכנס שהיא מארגנת, והבקשה של סגן השר מאיר פרוש לאפשר לו להמשיך לכהן בהנהלת עמותת החינוך העצמאי של אגודת ישראל.

לעומת זאת, הוועדה התירה לראש הממשלה בנימין נתניהו מהליכוד לשנות את הנחיות ההשקעה בניירות הערך שלו המוחזקים בנאמנות עיוורת; התירה לשרת המשפטים איילת שקד מהבית היהודי להחזיק סכומים גדולים בחשבון לצורך רכישת הווילה שלה ברמת החייל; והתירה לשר הפנים אריה דרעי מש"ס להמשיך להחזיק מניות בשתי חברות הזנק בתחום הטכנולוגיה הרפואית. גם שר הכלכלה אלי כהן מכולנו קיבל היתר דומה. בני הזוג של השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל מהליכוד ושר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס קיבלו היתרים להמשיך להחזיק בחברות שבבעלותם.

ההחלטות חושפות לא מעט פרטים לא ידועים וחשובים על מצבם הכלכלי, עסקיהם ונכסיהם של בכירי הממשלה.

סגן שר החינוך מאיר פרוש (יהדות התורה)

תאריך: 7.12.2017. בקשה: לאפשר את המשך חברותו של פרוש בהנהלת עמותת החינוך העצמאי של אגודת ישראל.

סיבה: מדובר בארגון שמשמש בפועל כשלוחה של הממשלה ודי בכך שפרוש השעה עצמו מחברות בהנהלה.

סגן שר החינוך מאיר פרוש (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
סגן שר החינוך מאיר פרוש (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
הגדלה

החלטה: לחייב את פרוש להתפטר מהנהלת העמותה וגם מחברות בה.

סיבה: החברות בעמותה יוצרת ניגוד עניינים וכן מראית עין של ניגוד עניינים

שר הבריאות דאז יעקב ליצמן (יהדות התורה)

תאריך: 15.10.2017. בקשה: היתר שלא להעביר לנאמנות עיוורת השקעה שמחזיקה משפחתו בקרן נאמנות צמודה לאגרות חוב ממשלתיות.

סיבה: מדובר בסכום נמוך מ-200 אלף שהוא הסכום שמעבר לו מחייבים הכללים להעביר נכסים לנאמנות עיוורת

החלטה: אושר בתנאי שהסכום לא יחצה את גבול ה-200 אלף.

סיבה: הסכום נמוך מ-200 אלף שקל והשר אינו מעורב במדיניות השקעת הכספים.

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן (צילום: Hadas Parush/Flash90)
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן (צילום: Hadas Parush/Flash90)
הגדלה

תאריך: 3.1.2016 בקשה: לאפשר לקהילת "אגודת ישראל פלורידה" לממן לו טיסות פנים מניו יורק למיאמי וחזרה לצורך השתתפות בכינוס בו יישא שני נאומים.

סיבה: השר ממילא בארצות הברית מתוקף תפקידו. לא יערכו מגביות.

החלטה: לדחות הבקשה.

סיבה: לשר אסור לקבל תמורה על נאומים ומימון הטיסות מהווה תמורה.

שר הכלכלה אלי כהן (כולנו)

תאריך: 2.4.2017. בקשה: היתר שלא להעביר לנאמנות עיוורת חברת אחזקות פרטית שבבעלותו ולהשאיר בבעלות החברה מניות בחברת הזנק בחו"ל שמחזיק עבורו רואה החשבון שלו.

סיבה: לא ניתן למכור את המניות.

החלטה: לאשר בכפוף למינוי דירקטור לחברה שינהל אותה לגמרי במנותק מהשר.

סיבה: החברה ריקה בפועל מנכסים סחירים.

שר הפנים אריה דרעי (ש"ס)

תאריך: 11.9.2016. בקשה: היתר שלא להעביר לנאמנות עיוורת מניות שבבעלותו בשתי חברות הזנק בתחום הטכנולוגיה הרפואית.

סיבה: מדובר בניירות בלתי סחירים בפועל. באחת מהן שווי המניות אפסי ולכן אינן סחירות. ההשקעה בחברה השנייה הפסדית כרגע, אך דרעי מאמין שתניב רווחים אם ה-FDA יאשר את השימוש במוצר.

שר הפנים אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
שר הפנים אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
הגדלה

החלטה: הניירות יוחזקו על ידי רואה החשבון של השר שלא ישתף אותו במידע. דרעי ימנע מכל עיסוק בתחום שיכול להשפיע על שווי המניות.

סיבה: אין טעם בנאמנות עיוורת כשאין מסחר במניות ומכירתן תגרום לשר הפסדים מיותרים.

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל (הליכוד)

תאריך: 30.5.2016. בקשה: היתר שלא להעביר לנאמנות עיוורת את הבעלות של בן זוגה עו"ד חביב דמרי בחברה שבבעלותו.

סיבה: החברה בניהולו המלא של דמרי ותמנע מעיסוק בעניינים הקשורים למשרד לשוויון חברתי.

החלטה: עו"ד דמרי יועל להמשיך להפעיל את העסק, אך יש להקפיד להימנע מכל ניגוד עניינים.

סיבה: על פי פרשנות הוועדה, כלל ההעברה לנאמנות עיוורת עוסק רק בעסק ומניות שבשליטת השרה ולא באלה של בן הזוג.

ראש הממשלה בנימין נתניהו (הליכוד)

תאריך: 31.12.2015. בקשה: להתיר לראש הממשלה לשנות את הנחיות ההשקעה בכספים וניירות ערך שבבעלותו ונוהלו בקדנציות קודמות בנאמנות עיוורת.

סיבה: יש לראות בכל קדנציה חדשה כנקודת כניסה חדשה לנאמנות העיוורת, שבה מותר לתת הנחיות חדשות.

החלטה: להתיר לראש הממשלה לשנות את הנחיות ההשקעה באופן חד פעמי. להתיר מעכשיו לכל השרים לעשות זאת ב-60 הימים שלאחר מינויים.

סיבה: הועדה סבורה שיש לאפשר לשרים לשנות הנחיות השקעה אחת לזמן קצוב.

שרת המשפטים אילת שקד (הבית היהודי)

תאריך: 8.12.2015. בקשה: לאפשר לשרה להחזיק בחשבונה סכומים גדולים לזמן קצר לצורך רכישת הווילה ברמת החייל.

סיבה: עליה להעביר תשלומים להשלמת רכישת הנכס.

החלטה: להתיר בתנאי שהסכומים יוחזק בפק"מ ולא יעשה בהם שום שימוש מלבד רכישת המקרקעין.

סיבה: מדובר על סכום קצוב, תקופה ידועה וייעוד ידוע.

שר המדע אופיר אקוניס (הליכוד)

תאריך: 11.8.2015. בקשה: היתר שלא להעביר לנאמנות עיוורת את המניות של בת זוגו, עדי אקוניס, בחברה שחצי ממנה בבעלותה.

סיבה: מדובר בחברה פרטית שמפעילה אשת השר מאז 1977, עוד לפני שהכירה את בן זוגה ולפני שהוא נבחר לחבר כנסת.

החלטה: לאפשר לאשת השר להמשיך ולהפעיל את העסק ישירות ובתנאי שהיועץ המשפטי לממשלה יגבש הסדר ניגוד עניינים.

סיבה: על פי פרשנות הועדה, כלל ההעברה לנאמנות עיוורת עוסק רק בעסק ומניות שבשליטת השר ולא באלה של בת הזוג.