אאא

גדולי האדמו״רים חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל יוצאים הבוקר (שלישי), ביומונים החרדיים בקריאה נרגשת להיזהר מסכנת הסמארטפונים שאינם בפיקוח.

בכרוז מיוחד תחת הכותרת ״ישראל קדושים, עורו נא״ כותבים חברי המועצת החסידית: עינינו רואות וכלות ברוח הזרה העוברת על מחנה בני ישראל,כאשר כלי הטכנולוגיה הפסולים שהיו בראשית דרכם מוקצים מחמת מיאוס, מצאו לאט לאט את דרכם לתוכנו, ומופיעים בריש גלי, לדאבון לב ולמגינת נפש".

חברי המועצת החסידית מתייחסים אף למכשירים ה'מותרים' לצורך פרנסה: "הן מובן לכל מי שעיני שכל לו, שה'היתרים' למכשירים שכביכול חסומים לצורך פרנסה וכדו', אינם כי אם בדיעבד גמור בבחינת 'הרע במיעוטו'; כי מי יוכל להתיר דבר שיכול לגרום ולהביא לידי דברים שיסודי הדת וחינוך צאן קדשים תלויים בהם, ואוי נא לנו כי כבר החל הנגף רחמנא ליצלן, ורבים חללים נפלו, בנים ובנות, זקנים עם נערים, דמם ודם זרעיותיהם הנה נשפך, ועדיין לא נאמר למשחית הרף".

גדולי האדמו״רים נותנים חמשה כללים לציבור.

א. מי שמבקש 'היתר' לצורך 'פרנסה', יערוך חשבון נפש הדק היטב, אם באמת באו מים עד נפש, ואם לא יצא שכרו בעולם הזה, בהפסדו בעולם הבא שהוא נצחי.

ב. בשאלת היתר הפרנסה לא יכריע לעצמו, אלא יציע שאלתו בפני מורה הוראה מובהק הבקי בענייני מכשירים ונזקיהם, ומוסמך בקהילתו להורות בעניינים אלו.

ג. גם מי שהורו לו היתר, לא ישתמש אלא לפעולות מוכרחות לצורך פרנסתו, ואך ורק בצנעה ולא במקומות ציבוריים ובפני חברים, ידידים ובני המשפחה, כדי שלא ילמדו ממנו ותהיה בכיה לדורות ר"ל, ובוודאי יחזיק לדיבור רק מכשיר המאושר ע"י ועדת הרבנים לענייני תקשורת. 

ד. על רבני וגבאי בתי הכנסיות ובתי המדרשות מוטלת אחריות לעורר ולפקח שכל באי שעריהם מקפידים על תקנות
קהילתם בנושאים אלו, ובמיוחד על הסעיפים הנ"ל.

ה. על מנהלי המוסדות מוטלת האחריות שלא לקבל או להחזיק תלמידים ותלמידות מבתים שההורים אינם שומרים על תקנות קהילתם בנושאים אלו.

קריאת הקודש מסתיים בברכת חברי מועצגה"ת: "כל מי שהוא בעל אמונה ומחמיר על עצמו מכל וכל, אף שנדמה לו
שהוא זקוק להם לצורך פרנסתו, הרי הוא בכלל 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת', ולא יראה מחסור, כמאמר הכתוב 'כי אין מחסור ליראיו', וברכת ה' היא תעשירנו".