אאא

האדמו"רים החדשים מויז'ניץ, בני האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי זצ"ל, ממשיכים באחדות המופלאה ביניהם וכעת מבקשים יחד ממערכות העיתונים שלא לפרסם תמונות מהם כפי שתמיד דרש והקפיד אביהם הרבי זצ"ל כל ימי חייו.

במכתב מיוחד שיועד "לכבוד מערכות כתבי העת", כותבים האדמו"רים, "הן ידוע שכ"ק אאמו"ר זצללה"ה הכ"מ הקפיד מאוד שלא יעשו שום תמונות ממנו, וגם צווה לכתוב למערכות כתבי העת שזה למורת רוחו ונגד רצונו, ושאינו מוחל בזה ובבא אם ידפיסו תמונות ממנו, ואשריכם שקיימתם רצון צדיק".

האדמו"רים מוסיפים כותבים כי "והיות שהננו רוצים להמשיך להתנהג בדרך האבות, על כן אנו מבקשים ודורשים, שגם מאיתנו לא ידפיסו שום תמונות בשום אופן, וכמובן ימשיכו לשמור פקודת כ"ק אאמו"ר זצללה"ה שלא להדפיס תמונות ממנו".

"ויהי רצון שנזכה ללכת בדרכי אבותינו ועל ידי זה נזכה שזכות אבות יגן עלינו ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמו נהר", חותמים האדמו"רים את מכתבם.