אאא

אחד השיאים ברגעי חתונות הענק הנערכות בחצר חסידות בעלזא הינו ריקוד המצווה טאנץ בשעה שהאדמו"ר רוקד עם החתן והכלה את ריקוד המצווה המיוחד.

בשמחת החתונה שהתקיימה שלשום הרגעים הללו היו מרגשים שבעתיים.

הרבי רקד במשך למעלה משעה (72 דקות) ברציפות לקול צלילי ניגון מיוחד שהלחין בעצמו לילה לפני החתונה על המילים "כי אנו עמך ואתה אלוקינו וכו'".

"האנרגיה בקהל הרקיעה שחקים ותקרת האוהל התרוממה מהשירה העצומה", מתאר ל"כיכר השבת" אחד החסידים את אותם רגעים מרטיטים לפנות בוקר.

"לראות את האלפים שרים יחד את הניגון שהלחין הרבי כאשר הוא בדבקות רוקד במרכז הרחבה אלו היו רגעים שיחרטו בזכרון של כולם ולא ישכחו לעולם", מתאר זאת בהתרגשות חסיד נוסף.