אאא

איגוד יבואני הרכב בישראל הביע התנגדות לתקן הקרינה החדש לכלי רכב שקבע המשרד להגנת הסביבה, שמחמיר יותר מהתקן האירופי והאמריקאי, כך נודע ל"כלכליסט". במסמך ששלח האיגוד לפרופ' סטיליאן גלברג, ראש האגף למניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה, מועלות טענות קשות על מדיניות המשרד להעניק דירוגי קרינה למכוניות שישווקו בארץ.

בתחילת אפריל פרסם המשרד להגנת הסביבה נוהל חדש למדידת הקרינה הנפלטת מכל כלי רכב. זאת לאחר שעד אז המשרד ביצע מדידות לרכבים היברידיים בלבד.

על פי טיוטת הנוהל, שייכנס לתוקף ככל הנראה בשנה הבאה, ידורגו הרכבים בישראל לשלוש קבוצות: רמת חשיפה לקרינה הנמוכה מ־4 מיליגאוס, שתקבל ציון ירוק; 4 עד 7 מיליגאוס, שתקבל ציון צהוב; וגבוהה מ־7 מיליגאוס, שתקבל ציון אדום. שיטת המדידה תהיה ייחודית לישראל, ותוצאותיה יפורסמו לציבור. אם הנוהל ייכנס לתוקף, הוא עלול למחוק מן השוק הישראלי לא מעט דגמים, ובראשם דגמים היברידיים, שיוגדרו כפולטי קרינה בדירוג אדום.

"המהלך הזה, שייחודי לשוק הרכב הישראלי, יכול בהחלט להכחיד כמה דגמי מכוניות מן השוק שלנו", מסביר גורם באחת מיבואניות הרכב. "מכיוון שהשיטה ייחודית לארץ, עדיין לא נמדדו כלל רמות הקרינה של מכוניות, ואי אפשר לדעת מה הדירוג שיינתן להן, אך הציבור בישראל מודע היטב לנושא הקרינה וחושש ממנו. אם דגמים מסוימים יקבלו ציון קרינה אדום, לא יהיה יותר טעם לשווקם בישראל".

בחודש שעבר נדרשו כל יצרני הרכב המשווקים לישראל להגיש למשרד להגנת הסביבה את עמדתם בנושא בדיקת הקרינה הישראלית, ותגובתם היתה כי מכוניותיהם עומדות בתקני הקרינה המקובלים בעולם, באירופה ובארה"ב, והשיטה הישראלית אינה מוכרת להם.

במסמך איגוד יבואני הרכב נכתב כי הרכבים המשווקים בארץ עונים כולם על דרישות התקן העולמי: "קביעת אסדרה שונה הרלוונטית רק לישראל, על אף קיומם של תקנים בינלאומיים, עלולה להביא למצב אבסורדי שלרכב מסוים ייקבעו רמות קרינה שונות.

"קביעת מדדים לכלי רכב ברמות קרינה שונות, כפי שמוצע בטיוטת הנוהל, תציג מצג מטעה שכן מדידת כלי הרכב על פי התקנים הבינלאומיים עשויה להביא לתוצאה אחרת, ובהתאם לדירוג שונה של מידת הקרינה שמקורה ברכב".

בנוגע לשיטת המדידה הישראלית מציינים יבואני הרכב כי "אין לה אח ורע בעולם. היא אינה מבוססת על סטנדרט מקצועי המקובל בתעשיית הרכב, ועלולה לחבל ללא כל הצדקה ביבוא כלי רכב לישראל, ובמיוחד בכלי רכב היברידיים".