אאא

הבוקר (ראשון), לאחר תפילת שחרית, הסתיים ה'שבעה' על הרבנית הצדקנית פסיה וייס ע"ה, רעייתו של גאב"ד דרכי תורה הגאון רבי אשר וייס, שנפטרה בשבוע שעבר לאחר מחלה קשה.

לביתו של הגר"א וייס הגיעו במהלך השבוע האחרון אלפי מנחמים, מרחבי הארץ ומהעולם, בראשות גדולי ישראל, רבנים וראשי ישיבות, מכל החוגים והעדות, וכן אישי ציבור ואלי הון, אך ניחום האבלים שמשך את תשומת הלב הרבה ביותר, היה זה של חבר מועצת גדולי התורה האדמו"ר מצאנז, שבהגעתו באו לסיומם נתק ומתיחות ששררה במשך שנים רבות בין חצר חסידות צאנז לבין רבי אשר וייס.

כפי שניתן לראות, השיחה עצמה התנהלה בחום וברגש, כאשר הרבי מצאנז רוכש כבוד רב לגאב"ד, וכן להיפך. הגר"א ווייס: "כשעברנו מקרית צאנז בנתניה לגור בירושלים, היה לה הדבר קשה ביותר, כי היתה קשורה לשם מאוד, וזאת היתה מסירות נפש מצידה, אך הקריבה מעצמה רק בשביל ההרבצת תורה שלי".

"גם לי יש משם (מקרית צאנז בנתניה) רק זיכרונות טובים, זיסע גוטע זיכרונות..." (זיכרונות מתוקים וטובים), הדגיש רבי אשר וייס. בהמשך התעניין האדמו"ר מצאנז על תקופת מחלתה של המנוחה.

כשהגר"א ווייס שאל במה מתנחמים, השיב לו הרבי "וכי מה יש בידינו להתחזק אם לא עם אמונה. 'הנסתרות לה' אלוקינו'". לאחר מכן הודיע רבי אשר לרבי : "לאחרונה הוצאתי ספר 'מנחת אשר' על אמונה ובטחון. אני אשלח זאת עם גיסי המשב"ק ר' אייזק מאיר".

"אני יודע שמרן שליט"א התפלל עליה, התפילות בוודאי פעלו והועילו", הוסיף הגר"א וויס בדבריו לרבי, שהגיב: "זהו חלק מההסתר פנים".