אאא
שטח גדול מתוך שדה התעופה במלבורן שבאוסטרליה נסגר בשעות האחרונות, כדי לאפשר להמונים מבני קהילתו של הגאון רבי אברהם צבי בעק לבוא ולהיפרד ממנו.
 
כזכור, רב קהילת 'עדת ישראל' ומגדולי הדיינים בחו"ל, שמע לאחרונה מרופאיו כי אם הוא שואף לעלות לארץ הקודש, עליו לעשות זאת בהקדם, בשל גילו המופלג, ובעקבות כך החליט לעלות במהירות לישראל, בנפרד מבני משפחתו שטרם הספיקו להתארגן לכך.
 
 הגרא"צ בעק עולה לתורה, לפני הפרידה

• המונים נפרדו בהתרגשות מהגרא"צ בעק; רבם הישיש • תיעוד