אאא

אורח מיוחד הופיע ביום ראשון בשמחת השבע ברכות המרכזית בחצר חסידות בעלזא בירושלים. מדובר ב'גראמער', החזן ישראל אדלר, ששר ניגונים מיוחדים עבור השמחה הגדולה.

למרות שבדרך כלל שרים הזמרים והחזנים מהחצר, הפעם הוחלט להביא את אדלר, שניצב על הבמה בגאון מעוטר עם ה'ספודיק' הגוראי לראשו.

 אדלר מופיע בפני האדמו"ר ביום שישי (צילום: א.מ.ש.)

מתברר, כי ביום שישי הוזמן אדלר לשיר במעמד שבע ברכות מצומצם שהתקיים על ידי אחד מנגידי החצר, ר' רפאל הרצוג, ממונטריאול, והרבי נהנה מאוד משירתו וביקש שיזמינו אותו לשיר גם בשבע ברכות ביום ראשון.

העסקנים אף הגישו לאדלר רשימת שירים וניגוני חזנות מרגשים שמעוררים את האדמו"ר להתעלות רוחנית.

לדברי הנוכחים, "הרבי היה שרוי בדבקות עילאית וניכר היה קורת הרוח על פניו במשך כל רגעי השירה".