אאא

שוטר תנועהלשעבר, שנהג באלימות נגד אזרחים ירצה 5 חודשי מאסר בפועל ויחויב בפיצוי כספי למתלוננים בגין תקיפה בשני אירועים ושיבוש מהלכי משפט. כך נפסק בבית משפט השלום בתל אביב, בפני השופט איתן קורנהאוזר.

המקרה הראשון אירע באוקטובר 2015 בשעות הערב, כאשר השוטר ניגש לרוכב אופנוע בהרצליה וביקש ממנו להזדהות. המתלונן הציג בפניו רישיון נהיגה, אך סרב לבקשתו לערוך עליו חיפוש גופני. הנאשם בתגובה נגח בפניו של המתלונן, ולאחר שהמתלונן נסוג לאחור, הוסיף הנאשם וריסס גז פלפל בפניו.

בית המשפט קבע, כי מדובר בהתנהגות אלימה מצד איש מרות, האמון על אכיפת שלטון החוק, דמות האמורה לספק הגנה ובטחון לאזרח. במקום למלא תפקיד זה, פעל הנאשם באלימות, תוך שימוש בתרסיס אשר נועד למקרים חריגים, וניצול בוטה של הסמכויות שהוקנו לו.

המשך המקרה, עבירת שיבוש מהלכי משפט בה הורשע הנאשם, קשורה ישירות לאותו מקרה. בהכרעת הדין נקבע כי הנאשם לא הסתפק בתקיפת המתלונן אלא אף עצר אותו והוביל אותו לתחנת משטרה ללא בסיס ממשי. לאחר מכן ביקש להצדיק בדוח הפעולה שכתב את האלימות בה נקט כלפי המתלונן וכן את מעצר השווא. אך גם בכך לא הסתפק: הנאשם ניצל גם את שותפתו למשמרת, שוטרת צעירה, על מנת שאף היא תשקר בדוח שלה  בנוגע לסיבה לכוח אותו הפעיל.

על כך כתב השופט בגזר דינו כי "אין ספק כי מדובר בדברים חמורים, בעלי פוטנציאל ממשי לפגיעה מהותית בהליך המשפטי. בנוסף לשלילת חירותו של המתלונן כתוצאה ממעצרו, לאחר שהותקף על ידי הנאשם, דוחות הפעולה עלולים לשמש בסיס ראייתי לכתב אישום כנגד המתלונן, ואף תשתית לטיעון המדינה להרשעתו בשל עבירת התנגדות למעצר. שיבוש הליכי משפט על ידי אזרח, פוגעים ביסודות ההליך המשפטי, אך יש לראות משנה חומרה בפעולה דומה המבוצעת על ידי האמונים על אכיפת שלטון החוק, אנשי משטרה אשר חלק בלתי נפרד מתפקידם הוא הצגת העובדות כבסיס להחלטות שיפוטיות".

באירוע נוסף, שהתרחש חמישה חודשים לאחר מכן, במסגרת משמרת, התפתח ויכוח בין המתלונן לנאשם, ובסופו הודיע הנאשם למתלונן, כי הוא עצור בגין תקיפה ואיומים. לאחר מעצרו, הוכנס המתלונן לניידת, כשהוא כבול. בעת שישב בספסל האחורי בניידת, נטל הנאשם ארגז שהיה בניידת, וחבט באמצעותו בחוזקה בראשו של המתלונן ואף ריסס את המתלונן באמצעות גז פלפל. במעשיו תקף הנאשם את המתלונן שלא כדין וגרם לו לחבלה של ממש.

בעניין זה קבע בית המשפט כי "קשה להצדיק את מעשי הנאשם או להמעיט בחומרתם, בשל העובדה שהמתלונן קילל אותו או ירק לעברו. מדובר באירועים בהם נתקלים שוטרים במהלך חיכוך עם אזרחים, הדורשים איפוק רב מצד השוטרים, ובמיוחד כאשר האזרח אזוק, חסר אונים, בתוך ניידת משטרה".

עו"ד עדי וולנרמן, המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה שהתיק נוהל על ידה מסרה: "גזר הדין מבטא את הכרת בית המשפט בכך ששוטרים אשר תוקפים אזרחים פוגעים לא רק באזרח המותקף אלא גם פוגעים פגיעה קשה באמון הציבור המתחייב על מנת לקיים חברה שומרת חוק. בית המשפט מדגיש את הצורך בהרתעת שוטרים משימוש לרעה בסמכויותיהם ובהפעלת אלימות מיותרת כלפי אזרחים כמו כן קובע בית המשפט כי יש לנקוט בענישה מרתיעה כלפי אנשי משטרה המבצעים עבירות שיבוש מהלכי משפט".