אאא

על רקע המלצות הגיוס של הוועדה המקצועית במשרד הביטחון, בצה"ל נערכים לראשונה להקמת גדוד חרדי בחטיבת גולני פלוגה ייעודית כבר במחזור הגיוס מארס בשנת 2019, כך מדווח העיתונאי יהודה שלזינגר בישראל היום.

על פי הדיווח בעיתון,  מי שילוו מבחינה רוחנית את הפלוגה החדשה בגולני הם ארגון שח"ר ועמותת "נצח יהודה", אשר מלווים את המסלולים החרדיים בשאר החטיבות. 

לפני כ - 18 שנה הבינו בצה"ל את הפוטנציאל במסלולי הלחימה החרדים והקימו את הגדוד החרדי בחטיבת כפיר המלווה על ידי עמותת רבני נצח יהודה, כאשר מאז הוחלט להקים פלוגות ייעודיות למגזר החרדי בשאר חטיבות החי"ר, על כן בשנים האחרונות הוקמה פלוגת תומר בחטיבת גבעתי ופלוגת חץ בחטיבת הצנחנים, המלוות על ידי ארגון שח"ר, אשר פועל במתן סיוע ועזרה אשר כולל ייעוץ גשמי ורוחני לחייל החרדי.

מדובר צה"ל נמסר כי "הנושא נמצא בבחינה ראשונית".

כזכור, בעיקרי המלצות הוועדה, שנחשפו אמש, נכתב בין היתר בהקשר של יעדי גיוס: הומלץ להתבסס על שיעורי הגיוס הקיימים כנקודת מוצא, תוך קביעת שיעור גיוס התחלתי לצה"ל של 3,100 משרתים (על בסיס כ-3000 חרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת גיוס 2017) ושיעור השתלבות התחלתי בשירות הלאומי של 600 משרתים (על בסיס כ-530 חרדים שהשתלבו בשירות הלאומי בשנת גיוס 2017).

באשר לסנקציות הכלכליות נכתב: לא תהיינה השלכות בפועל לאי השגת היעדים במהלך השנתיים הראשונות לתקופת הביניים. החל מהשנה השלישית לתיקון החוק, שיעור גיוס בפועל הנופל מ-95% מיעד הגיוס השנתי יביא לצמצום בהיקף התמיכה הכוללת בישיבות (למעט ישיבות בהן קיימים שיעורי גיוס מעל לרף מסוים). יעדי הגיוס לא ישונו במקביל לצמצום התמיכות. ההשלכות הכלכליות ייקבעו בחוק והן תגברנה ככל שלא יושגו היעדים במשך מספר שנים רצופות