אאא

יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, חרג ממנהגו והוציא הצהריים (שישי), שעות לפני כניסת השבת, הודעת הבהרה בנושא חוק הגיוס החדש והצהיר כי טרם התקבלה החלטה בנושא.

בעקבות שמועות שהופצו במהלך הבוקר, על מחלוקת פנים חרדית בנושא, וטענות כי גפני קיבל החלטה לאשר את חוק הגיוס החדש, שחרר יו"ר 'דגל התורה' הבהרה.

לדברי גפני: "כמו בכל נושא, מרנן גדולי התורה שליט"א הם שיחליטו על חוק הגיוס וכל עוד לא אמרו את דברם, אין החלטה רשמית בנושא".

כזכור, בעיקרי המלצות הוועדה נכתב בין היתר בהקשר של יעדי גיוס: הומלץ להתבסס על שיעורי הגיוס הקיימים כנקודת מוצא, תוך קביעת שיעור גיוס התחלתי לצה"ל של 3,100 משרתים (על בסיס כ-3000 חרדים שהתגייסו לצה"ל בשנת גיוס 2017) ושיעור השתלבות התחלתי בשירות הלאומי של 600 משרתים (על בסיס כ-530 חרדים שהשתלבו בשירות הלאומי בשנת גיוס 2017).

באשר לסנקציות הכלכליות נכתב: לא תהיינה השלכות בפועל לאי השגת היעדים במהלך השנתיים הראשונות לתקופת הביניים. החל מהשנה השלישית לתיקון החוק, שיעור גיוס בפועל הנופל מ-95% מיעד הגיוס השנתי יביא לצמצום בהיקף התמיכה הכוללת בישיבות (למעט ישיבות בהן קיימים שיעורי גיוס מעל לרף מסוים). יעדי הגיוס לא ישונו במקביל לצמצום התמיכות. ההשלכות הכלכליות ייקבעו בחוק והן תגברנה ככל שלא יושגו היעדים במשך מספר שנים רצופות.