אאא

חיילי פלוגת 'נצח יהודה מרץ 18' שבחטיבת כפיר, באמירת 'לשם יחוד' לפני היציאה למסע.

"לשם יחוד קודשה בריך הוא ושכינתא בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו הרני מכשיר את גופי להיות בן אמיץ ובעל כח לאומה ולזכות בבחינת תחיית המתים בחזרה לגוף קדוש לא פחות מרוח הקודש. יהי רצון מלפנייך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שכל טיפת וטיפת זיעה, יגיעה, ומאמץ שאעשה ברוחי וגוויתי יעלה לרצון ובנחת רוח לפניך ונזכה לעשות זאת באמת ובלב שלם"