אאא

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף, תקף במהלך שיעורו השבועי את הרפורמים ונשות הכותל, והתבטא כי קרח היה רפורמי ומצטרף לנשות הכותל. 

לדברי הגר"ד יוסף: "אנחנו נדבר עכשיו בפרשת השבוע, הנושא של פרשת השבוע - קרח, חז"ל אומרים שקרח ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא, ששקול כנגד משה ואהרן".

הגר"ד יוסף הוסיף: "קרח היה רפורמי, השתייך לנשות הכותל, ממש כך, היה מצטרף אליהן. מתאים לנשות הכותל, קרח זה נשות הכותל".

חבר המועצת הסביר: "קרח כפר בכמה ממצוות התורה. מעניין, אבל קרח היה נגד מצוות הציצית. נגד מצוות מזוזה, נגד תרומות ומעשרות".