אאא

במהלך ישיבת מועצת הרבנות הראשית שהתקיימה ביום שני, קיבלה המועצת החלטה מהפכנית ודרמטית: ניתוק יחסי משגיח מושגח בבתי העסק בישראל. החלטה שגררה ביקורת מצד משגיחים, ומאידך לתשבחות מצד הרבנים שחתמו על מתווה הכשרות, שלמרות שחזרו בהם מהמתווה - המשיכו לתמוך בניתוק היחסים. 

יצוין, כי מדובר בהחלטה האחרונה של הגאון רבי דוד לאו, כנשיא מועצת הרבנות הראשית. שכן, בעוד פחות מחודש יכנס הרב לתפקידו כנשיא בית הדין הגדול. מי שידון בהמשך יישום מתווה הכשרות, לאחר שיתוקן, הוא הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף.

הבוקר (רביעי) חתמו הרב הראשי הגר"ד לאו ומזכיר המועצת הרב רפאל פראנק, על ההחלטה הסופית שתרד ליישום בשטח.

החלטת מועצת הרבנות הראשית המלאה המתפרסמת לראשונה ב"כיכר השבת": 

בישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל שנתקיימה בתאריך יום שני י"ב בתמוז ע"ח (25.6.18). המועצה דנה בנושא: "ניתוק הזיקה בין משגיח למושגח".

המועצה החליטה כדלהלן:

שהעסקת המשגיחים תהיה דרך המועצות הדתיות או דרך עבודתם העצמאית של המשגיחים. אם אפשרויות אלו לא תקודמנה לכדי ביצוע, מועצת הרבנות הראשית מאשרת גם אפשרות שמערך שירותי ההשגחה יופעל באמצעות חברות פרטיות למתן שירותים, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:

1. לרב המקומי או למי מטעמו תהיה הסמכות הבלעדית למנות את משגיחי הכשרות שיועסקו על ידי החברה.


2. השיבוץ לבתי העסק יעשה על פי הנחיותיו של הרב המקומי ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

3. החברה לא תעסוק בכל עניין הנוגע לתחום הלכתי. שיקול הדעת ההלכתי יוותר באופן בלעדי בידי הרב המקומי.

4. עובר להכנת המכרז לבחירת חברות למתן שירותי השגחה כאמור, יישמעו נציגי המשגיחים בפני גורמי הרבנות הראשית הנוגעים בדבר והערותיהם בהתאם.

עד לפרסום המכרז, ימשיכו הרבנים הראשיים וחברי מועצת הרבנות הראשית לפעול בכלים העומדים לרשותם, מול משרד האוצר, במטרה להביא לכך שתאושר חלופת העסקה ישירה של משגיחי הכשרות באמצעות המועצות הדתיות. ככל שמאמצים אלו ישאו פרי, והחלופה הנזכרת תאושר, תבוטל החלופה של הפעלת שירותי ההשגחה באמצעות חברות פרטיות.

הפעלת מערך ההשגחה באמצעות חברות פרטיות למתן שירותים תיבחן שוב בחלוף שנתיים.

אין צורך לחזור ולהדגיש שעמדת הרבנות הראשית לדורותיה רואה במעמדו של הרב המקומי כקובע, כאחראי וכבעל הסמכות היחידי בנושא הלכה בכלל ובענייני כשרות בעירו בפרט.