אאא

"חסד של אמת" - כך נקראת העבודה של אנשי החברה קדישא. היא מתבצעת ללא יכולת של המתים להשיב לגומליהם. יצאנו להכיר את העבודה הזו מקרוב.

הרב יאיר אנקונינה הוא מנהל חברה קדישא 'מערבים', פגשנו אותו בבית ההלוויות שמגר. "אחרי כל הלוויה" מספר הרב אנקונינה "אני שם שירים שמחים. אחרת אני אתרסק".

טהרת הגוף נעשית בזהירות ומתוך כבוד המת. מיד עם הגעת הגופה לבית הלוויות, מוכנסת לחדר קירור עד לקרוב לשעת הלוויה, אז מטהרים את הגופה.

בסוף הטהרה, הגופה עוברת טבילה במקווה. 4 גברים מחזיקים את הגופה מארבעת קצותיה ולצורך כך נעזרים ברצועות בד מיוחדות העוזרות להרים את הגופה הכבידה - שלאחר המוות שוקלת יותר מכשהיא חיה.

"הדרך שלי להירגע אחרי יום קשה ועצוב, זה לצאת לשדות ולהתבודד. אני מרגיש שזה ממש עוזר לי". מסיים הרב אנקונינה בנימה קצת אופטימית.

לפרקים קודמים: