אאא

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף פסק במהלך 'שיעורו השבועי', בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, כי לנשים אסור לרחוץ בחוף נפרד בו נמצא מציל גבר, אלא אם כן ילכו עם חלוק, בכדי שלא יכשילו אותו. יצוין כי ברוב החופים בישראל, גם אלו הנחשבים לחופים נפרדים, נמצא בהם מציל. 

בפתח דבריו הדגיש הרב הראשי את האיסור לרחוץ בחוף מעורב: "אסור מעיקר הדין, זו לא חומרא ולא חסידות, זה דבר שאסור בכל תוקף". 

באשר לנשים הרוחצות בחוף נפרד, פסק הגר"י יוסף: "אם הבנות הולכות, צריך שתהיה מצילה. אם יש מציל, מי מתיר למציל לעמוד שם ולהשגיח על הבנות. גם בחוף, שעושים חוף נפרד, מי מתיר לנשים להתרחץ בחוף נפרד, של נשים, כשיש שם מציל. מותר לו? הן מכשילות. 'לפני עיוור לא תתן מכשול'. ודאי שזה אסור".

הרב הבהיר: "אלו שהולכות למקומות כאלו, אם רואים מציל, שילכו עם חלוק, שלא יכשילו את המציל. אף אחד לא מתיר את זה. אם יש שם מצילה - זה הכי טוב".