אאא


לפני כשנה עלו תלמידי ישיבה לצעירים 'מעיין חיים ושלום' באשקלון להיבחן על לימודם אצל נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן במעונו שבעיר העתיקה.

לאחר שנבחנו בהצלחה על הפרק הנלמד, עודדם ראש הישיבה לסיים את כל מסכת בבא קמא, והבטיח להם: "אם תעמדו בזה, אבוא לשמוח עימכם".

השבוע, בישרו לראש הישיבה כי התלמידים עמדו ביעד שהציב להם וכי הם נערכים למעמד סיום המסכת. ראש הישיבה נענה מיד ונסע במיוחד לאשקלון להשתתף ולשמוח עמם.

בדברים שנשא במעמד הסיום, עמד חכם שלום על דרך ההצלחה והלימוד של בן תורה בהתמדה ושקידה ובהתנתקות מהבלי העולם הזה: "הדרך לגדול היא לסיים את המסכת הנלמדת ולשנן כי זה נותן סיפוק ושלימות וע"י כך יתרבה חשקו לסיים עוד ועוד מסכתות עד שיגדל ויתעלה לגאון ולתפארת בעז"ה".

בסיום דבריו בירך וחיזק את מייסד המוסדות סגן שר האוצר יצחק כהן וכן בירך את ראש הישיבה הגר"ש אלפא וצוות הר"מים שימשיכו ביתר שאת וביתר עוז במלאכת הקודש.