אאא

לאחר פטירתו של הגאון רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, גאב"ד מעלבורן שבאוסטרליה, תרים פרנסי הקהילה אחרי רב חדש שימלא את מקומו.

בהודעה המתפרסמת בבתי הכנסיות, בשם ק"ק עדת ישראל, נכתב כי "מתוך הצעות רבות ונכבדות שהגיעו דרשנו ושאלנו על הצעה מסויימת שרבים מקהילתנו ומחוצה לה הציעו וכן המליצו עליה רבנים ואדמו"רים ואמרו חוות דעתם שהצעה ראויה והגונה היא".

המדובר, כך לפי המודעה, בכבוד הרב הגאון רבי משה מנחם ווייס, דיין ומו"צ בקהילת פאפא בורו פארק.

 הפרידה של קהילת מעלבורן (צילום: ש.ק.)

הקהילה מודיעה כי אחרי שהצענו לפניו את העניין בשיחות ארוכות, שליח מיוחד מאיתנו עומד בקשר עימו וכעת ממתינים לתשובתו אם יאות לבקר כאן בקרוב לראות ולהיראות.

"כשיהא בידינו תשובה נקרא אי"ה לאסיפה כללית לשמוע דעת ורצון הציבור בנידון זה ונחליט על פי דעתם", מבשרים ראשי הקהילה.