אאא

בשעות אחר הצהריים של יום שישי, סמוך לשבת, נפטרה והובאה למנוחות הרבנית שולמית דיסקין ע"ה, אשת חבר לגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל, מראשי ישיבת קול תורה ובעל מחבר ספרי 'משאת המלך' על הש"ס והרמב"ם.

בהוראת גיסה, ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נערכה ההלוויה לפני שבת קודש, משמגר להר המנוחות, שם נטמנה לצד בעלה הגדול זצ"ל.

הרבנית נולדה לפני 83 שנה לאביה הרב אברהם פולק ז"ל ולאמה מרת יענטא זלדה (לבית פינס), נצר לאדוננו הגר"א זיע"א.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול, ומיני אז היה ביתם בית ועד לחכמים, בית גדול לתורה ויראה כשאלפי תלמידיו של בעלה ותלמידי חכמים רבים היו פוקדים את הבית דבר יום ביומו, בית שלא משה ממנו תורה ושיעורי תורה נערכו בו כל העת.

מכריה מספרים על אישה גדולה, שפיקחותה ומסירות נפשה לחינוך ילדיה לתורה ויראת שמים היו סמל ומופת.

הותירה אחריה את בניה: הרב אברהם, הרב יצחק זאב, הרב אליהו והרב יוסף, וחתניה הרב ישעיהו קוסובסקי שחור, הרב שמעון גרינצייג והרב משה ליבנה.